Alle dingen

Leave a comment Standard

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? — Romeinen 8:31-32

http://dawo.nl/?p=5395

Lezen: Romeinen 8:31-39

Alle dingen, zijn alle dingen. Daar kan je op afdingen,maar het staat er en het is zo. Het begint namelijk met de reden waarom dat kan. Omdat God Zijn Eigen Zoon niet gespaard heeft,maar Hem voor ons allemaal, die geloven,overgegeven heeft. Daar ligt de bron, de wortel. Omdat dat zo is, zijn alle dingen dus voor ons beschikbaar. En ze worden geschonken, om niet, gratis voor niets! Natuurlijk is dat in de eerste plaats onze redding, ons behoud, maar het is ook onze genezing en bevrijding. In het Grieks is dat 1 begrip. Soteria. Redding genezing, bevrijding en voorspoed. Ze horen allemaal bij hetgeen Jezus omwisselde voor ons aan het kruis. Het ligt ook allemaal voor ons klaar. Ingepakt en wel. Het enig wat we hoeven te doen is het te ontvangen en uit te pakken. Wij hebben te lang nederigheid verward met armoede en eenvoud met karigheid. Maar we hebben een God van overvloed. Toen Hij het heelal schiep had hij met 20 of 30 sterren kunnen volstaan, maar nee, Hij schiep er ontelbare en er komen er nog steeds bij. Er zijn nog steeds diersoorten die we nu pas ontdekken en eeuwen voor de mens verborgen zijn geweest, toch schiep Hij hen. Voor Zijn glorie en voor Zijn plezier.zo wil Hij dat het ook Zijn kinderen goed gaat. Welke vader wil het dat Zijn kinderen in armoede leven? Het is een leugen uit het rijk der duisternis. Wij mogen Hem alles vragen en als het naar Zijn wi is, zal Hij ons verhoren, ons alle dingen schenken. Als een Vader zich ontfermt over Zijn kinderen, zo ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen, zegt Psalm 103. En Hij is meer dan een vader. Misschien is je vaderbeeld verminkt, omdat je, door omstandigheden, geen goede vader hebt gehad. Vraag dan of God je vaderbeeld zal herstellen, want dat hoort ook bij dat ‘ alle’. Jammergenoeg is het zo dat mensen niet goed kunnen functioneren omdat hun ouders dat niet deden, maar vergeving is de sleutel en Gods liefde het medicijn. De stroom van Jezus liefde zal je genezen en de diepe wonden helen.

Hij wil betrokken zijn in iedere, ik verhaal, iedere situatie in je leven. En Hij wil ons alle, ja alle, dingen schenken, omdat Hij zoveel van ons houdt! Dat is liefde, het liefste wat Je hebt, opofferen voor een verdorven mensheid, opdat die hersteld, genezen en bevrijd kan worden van satans boze listen en plannen. Als Hij voor ons is, dan kan niemand ons meer deren, want wij zijn meer dan overwinnaars!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.