Jonge kinderen

Leave a comment Standard

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. — Lucas 10:21-22

Lezen: Lucas 10:21-24

Om te weten wat het moment was, moeten we eigenlijk even terug. Hiervoor beschrijft de evangelist Lucas de uitzending van de 70. Zij kregen de opdracht om het Koninkrijk te verkondigen, zoals het hoort: met woorden en daden. Ze genazen de zieken, zetten mensen die door boze geesten bezeten waren vrij en kwamen laaiend enthousiast terug: Het werkt ook als wij het doen. De demonen verdwijnen als we ze wegsturen in Uw Naam. Dan zegt Jezus de belangrijke woorden uit vers 19, dat wij macht (excousia) hebben gekregen over de gehele legermacht van de vijand en dat niets ons enig kwaad zou kunnen doen. Maar ook dat we verheugd moeten zijn over onze redding. Genezing en bevrijding zijn belangrijke elementen in Gods Koninkrijk, maar redding is en blijft het belangrijkste. Het ene kan niet zonder het ander.

Op dat moment verheugt Zich de Here Jezus is, Hij jubelde staat er, in de Geest. Dat zal niet zachtjes geweest zijn. Hij had een stem die de massa kon bereiken, dus ook het jubelen zal overal te horen geweest zijn. En dan komt het: voor wijzen en verstandigen is het allemaal verborgen,maar voor kinderen, jonge kinderen zelfs, heeft de Vader het geopenbaard.

Als je gaat denken wat er gaat gebeuren als we voor iemand bidden, als je er allerlei theologische denkbeelden op los laat zul je geen wonder zien. Maar als je eenvoudig wordt als de kinderen, eenvoudig vertrouwend dat wat God zegt in Zijn Woord, dat als we op zieken de handen leggen ze zullen genezen, zal je ze gaan beleven. Soms kan ons verstand, onze theologie ons geloof in de weg zitten. Eenvoudig geloven zet wondren en tekenen vrij, omdat je niet gaat nadenken, maar eenvoudig gelooft dat wat God zegt echt waar is.

Dan gaan we de mooiste dingen zien, zoals kinderen dat al zien. Leer daarom je kinderen te bidden voor de zieken. Er zijn opwekkingen bekend waar juist de kids een grote rol in speelden. Prent het ze in, denk niet dat ze te jong zijn, het gaat hier over jonge kinderen. En wees niet bang dat tere kinderzieltjes worden beschadigd als er iets niet gebeurt waar ze voor bidden. Het is je eigen ongeloof in werking stellen i.p.v. hun geloof!

Jezus zegt dat we moeten worden als de kinderen, dat zal tijd worden om in kinderlijk geloof te gaan verwachten dat God jouw,mijn, onze handen wil gebruiken voor Zijn glorie. En dan zal je zien dat Hij dat aan iedereen wil openbaren. Want alles is Hem overgegeven!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.