Apartheid

Leave a comment Standard

Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. — Jakobus 2:8-9

Lezen: Jakobus 1-13

Discriminatie, we hebben er zelfs een nederlands woordje voor: apartheid. Op dit moment weer volop in het nieuws vanwege de zwarte pietten discussie en alle acties daar rondom heen, die buitenproportionele vormen aan beginnen te nemen. Wie de geschiedenis kent weet dat het juist de heilige Nicolaas was, die zwarte slaven bevrijdde en dat dezen hem dienden vanwege die bevrijding. Het afschaffen van zwarte pieten is dus geschiedvervalsing en heeft niets te maken met discriminatie. Het afschaffen ervan des te meer.

Ook in de Bijbel worden we opgeroepen om geen onderscheid te maken, tussen mensen, in dit specifieke geval van rijken en armen, maar uiteraard kunnen we dit ook breder zien. Voor God is ieder mens gelijk, ongeacht zijn huidskleur, seksuele geaardheid of bankrekening. We hebben allemaal gezondigd en missen de heerlijkheid van God, als we Zijn genade niet aannemen. Hij heeft ook geen bijzondere kinderen, die Hij voortrekt boven de anderen, dus moeten wij dat ook niet doen. Ook dat is discipelschap. Juist diegenen die door de maatschappij waren uitgekotst hadden de aandacht van Jezus: de zondaren, de tollenaars en de hoeren, Hij maakte geen enkel onderscheid.

De Koninklijke wet is dat we elkaar moeten lief hebben zoals we onszelf liefhebben, dat we de ander behandelen, zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Dan zien we dat de liefde de belangrijkste geestelijke gave is, want zonder die liefde is alles nutteloos. Liefde, bewogenheid, passie, het zijn de dingen die bij Jezus, dus ook bij Zijn volgelingen horen.

We kunnen en mogen niemand uitsluiten, dat is dus een zonde en de wet, van de liefde, ontmaskert dat.

Iedereen, ongeacht huidskleur, of wat dan ook, is gelijk. Dat is in deze tijd apart. Heilig betekent apart gezet, in dat opzicht ben ik voor apartheid = heiligheid 🙂

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.