Doorvertellen

Comment 1 Standard

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105:1 (HSV)

Lezen: Psalm 105:1-11 en Gal.3:14

Psalm 105 is als het ware een geschiedenisboek van Israel in een notendop. Kort en krachtig wordt de geschiedenis van het volk verteld en het begint natuurlijk bij Abraham. Zonder zijn gehoorzaamheid aan de stem van God had het allemaal niet gebeurd, of in ieder geval anders. Onze gehoorzaamheid, ons luisteren naar Gods aanwijzingen heeft consequenties, in positieve zin, als we doen wat Hij zegt, in negatieve zin, als we dat juist niet doen. Het hele zegen en vloek verhaal begint dan ook met: Indien Gij aandachtig luistert naar de stem van de Here Uw God en nauwlettend doet wat Hij u opdraagt, dan… en dan komen de zegeningen en als we dat niet doen, de vloeken. Er zijn mensen, lieve broeders en zusters, die hier niet in geloven, omdat Christus de vloek gedragen heeft, zegt men. Maar net zo min dat zoals Hij onze ziekten gedragen heeft en niet iedereen geneest, of omdat Hij onze zonden gedragen heeft en niet iedereen gered is, zijn niet alle vloeken verbroken op het moment dat we worden gered. Maar goed, dat even ter zijde.

Abraham is dus de meest belangrijke persoon in het geslachtsregister. Als de HERE zich later voorspelt aan Mozes en hij vraagt: ‘wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? Zegt Hij: de God van Abraham, Izaak en Jacob. God is een God van geslachten, van generaties. En Zijn trouw duurt voor eeuwig en tot in verre geslachten.

De zegen van Abraham is niet alleen voor het volk Israel, voor de Joden, zoals je wilt, maar voor een ieder, die in de Here Jezus gelooft. Dat lezen we dus ook in Gal.3:14 en ik heb er ook al eerder over geschreven. Het verschil tussen Joden en heidenen is weggevallen met Pinksteren, gekenmerkt door het feit dat men in alle talen te verstaan was. Het offer van de Here Jezus is voor de gehele wereld, het aanbod voor iedereen, alleen door het te accepteren wordt het je deel en mag je je ook de zegen van Abraham toe-eigenen.

Dat mogen we vertellen, daar mogen we de Here voor loven en prijzen en Zijn daden bekend maken onder de volken. Begin vandaag met te vragen wie Hij op je pad wil brengen om het door te vertellen. Zo mogen we op weg gaan naar Kerst, een feest bij uitstek om het evangelie, de Blijde Boodschap, te laten klinken!

Een gedachte over “Doorvertellen

  1. Pingback: Doorvertellen — Opfrisser – Sitetitel

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.