Koninkrijk

Leave a comment Standard

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Ex. 19:5-6

We volgen het bijbelleesplan Advent

Lezen: Exodus 19:1-25

Het koninkrijk van God is onlosmakelijk verbonden met de komst van de Messias. Hij is het die bij het begin van Zijn bediening verkondigde dat mensen zich moesten bekeren, omdat het Koninkrijk van God nabij gekomen is. Ook hier zien we dat al aangekondigd. Wat Petrus zegt in 1Petr.2:8 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, vinden we hier al voorzegd. Ook hier zien we dat vele beloften uit het Oude Testament alleen gelden voor de Israëlieten, maar in het Nieuwe Testament voor alle gelovigen gelden.

Wat de belofte en de opdracht voor Israel was in dit gedeelte, is nu onze opdracht als gelovigen.

Wij hebben de opdracht om het Koninkrijk van God te proclameren, door de verkondiging van de blijde boodschap en door demonstratie door de zieken te genezen, zoals Jezus ons gebood te doen. Dat ook hier gehoorzaamheid bij hoort vinden sommige mensen lastig. We zijn toch gered uit genade? Jazeker voor de volle honderd procent. Maar willen we Gods Koninkrijk uitgebreid zien zullen we aan de Grote Opdracht moeten gehoor geven, iets anders kan ik er niet van maken. Nee, niet alleen de voorgangers, of de evangelisten, iedereen heeft de bediening der verzoening. Vandaag zul je mensen ontmoeten, die de Here God op je pad brengt, die, tenzij iemand ze het koninkrijk van God binnenbrengt, verloren zullen gaan.

Doe je koninklijke en priesterlijke plicht en vertel ze van de grote daden Gods, want

Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.