Stralen

Leave a comment Standard

Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. (Exodus 34:30 HSV)

Lezen: Exodus 34:29-35

Mozes kwam de berg af, nadat hij 40 dagen in Gods nabijheid was geweest en de wet van Hem had ontvangen. Hij straalde er helemaal van, zo erg zelfs, dat men bang van hem werd en hij een bedekking over zijn hoofd moest doen. Hij straalde, hij glansde, vanwege de heerlijkheid, de glorie van God. Nu had hij dus de twee stenen tafelen,waarop de 10 geboden waren geschreven van God Zelf ontvangen. Het ontvangen van de wet bracht Hem dus die glans, hoeveel te meer zouden wij, die niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn, moeten stralen. En dan niet dat mensen bang voor ons moeten worden, maar eerder nieuwsgierig. ‘Wat is het dat jij hebt? Dat wil ik ook!’

We hebben als kerk in de afgelopen eeuwen teveel nadruk gelegd op het houden van regeltjes en wetjes, veelal inzettingen van mensen, of verkeerde bijbelinterpretaties. Daardoor denken mensen dat, waneer je gaat geloven, je aan regels gebonden bent. Dat zijn juist vaak de bolwerken waardoor mensen niet tot geloof komen, die zullen moeten worden geslecht in de Naam van Jezus en met Doeltreffend Gebed Dat maakt dat mensen denken, zoals een chauffeur die ik onlangs apte, dat ik geen biertje zou mogen drinken. Nu is een biertje drinken iets heel anders dan je ladderzat z..pen, iets wat hij als Brabander daar misschien mee associeert 🙂 Maar alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, zei Paulus al.

Wat wij mogen doen, is iedere mogen in Gods tegenwoordigheid komen, sterker nog, Zijn tegenwoordigheid in ons hebben, doordat de Heilige Geest in ons woont en wij dus mogen stralen door en voor Hem. Als we zo de dag ingaan, stralend en wel, dan zullen mensen aan ons vragen gaan stellen en zullen we rekenschap kunnen afleggen van de Hoop, Christus, Die in ons is. Dat is advent, niet de stralende lichtjes uit de boom of de kaarsjes voor het raam, maar stralende discipelen, u in uw klein hoekje en ik in het mijn, maar dan geen wakkerende en walmende kaarsjes, maar vol van het Vuur van God!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.