Doeken

Leave a comment Standard

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. — Lucas 2:6-7 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Luk.2:1-7

De romantiek van Kerst vervaagt eigenlijk heel snel als je alle omstandigheden tot je door laat dringen. De komst van de Messias wordt alleen gepaard met engelengezang uit den hoge, maar bij de mensen gaat het ongemerkt voorbij. In Nederland wordt de geboorte van een Koningskind aangekondigd met kanonschoten, meer hier is er helemaal niets. Omdat het gigantisch druk is in het dorpje Bethlehem, er zijn meer afstammelingen van David die daarheen moesten, was er geen plaats meer in de plaatselijke herberg. Ze moeten genoegen nemen met een stal. Volgens de een is dat een grot, weer een ander zegt dat het een loofhut was, omdat men denkt dat de Here Jezus met Loofhuttenfeest geboren is. Voor beide opvattingen is geen duidelijkheid, ook dat is ‘invulling’ Feit blijft dat er geen plaats is in de wereld voor de Koning der Koningen en de Here der Heren. En Jozef en Maria hebben het niet rijk, getuige het feit dat zij bij de voordracht in de tempel het offer van de armen geven. (Lev. 12:8)

Ze waren er ook nog niet op voorbereid, het ging allemaal zo snel! En dan ook nog die lange reis, van Nazareth naar Bethlehem, (156 km volgens Google Maps) hoogzwanger. We zeggen dat Maria op een ezeltje at, maar ook dat lezen we niet in de Bijbel…. in ieder geval, toen ze in Bethlehem aankwamen en daar waren, er staat niet bij hoelang, wordt de tijd vervuld dat zij baren zou. Dat betekent niet alleen dat de 4o weken om zijn, maar ook dat het tijdstip, al van voor de grondlegging der wereld bepaald, was aangebroken. God plant de dingen precies. En dan baart zij haar eerstgeboren zoon, let op, er staat niet eniggeboren, ze heeft later nog meer kinderen gehad. De brievenschrijvers Jacobus en Judas waren broers van Jezus. Maria is dus geen maagd gebleven.

Ze wikkelt Hem in doeken, ze wikkelde Hem in. Jezus leven begint dat Hij in doeken werd gewikkeld, het eindigt daar ook mee. Na Zijn kruisdood wordt Hij weer in doeken gewikkeld, waarbij de manier waarop ze gevonden worden bewijsvoering is voor Zijn opstanding. (Iemand wiens lijk gestolen zou zijn, legt die doeken niet af met het doek wat om Zijn hoofd gebonden was apart)

Feitelijk zie je dus al dat bij Zijn geboorte al heen gewezen wordt naar Zijn begrafenis. En dat is volkomen juist. Want als we alleen maar aan de geboorte van het Kerstkindje denken, dan is Kerst o zo romantisch, maar het Kerstkind zonder de Man van Smarten is een hopeloze zaak, zoals het lijden zonder de opstanding niet te vieren valt. Het kruis is leeg, Hij is er af gehaald en niet meer in het graf: Hij Leeft!

Zonder het lijden, sterven en opstanding van Jezus te gedenken, heeft Kerst geen zin, door Zijn verzoenend sterven is Hij juist de Vredevorst geworden, die ons mensen weer in het reine brengt met God. Hij is verschenen, heilbrengend aan alle mensen, zegt Paulus in Titus (Titus2:11) Dat is de boodschap van Kerst:

Heil (redding) en vre(de) wordt gebracht,

aan een wereld verloren schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, God zij de eer!

Wat God belooft doet Hij, Hij schakelt alles en iedereen in, van hoog tot laag, van Keizer tot herder, om Zijn plan te volvoeren. Dat wil Hij ook met Zijn plan voor ons leven, willen we ons daarin voegen is er maar 1 weg: overgave……

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.