Licht en duister

Leave a comment Standard

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. — Johannes 1:1-5 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Joh.1:1-5

Al vanaf de val van satan en zijn engelen is er een tegenstelling: licht en duister. Licht Is God en de duisternis hoort bij de boze en allen die nog niet tot het Licht gekomen zijn. Jezus zegt ook dat Hij het Licht der wereld is. Bij Zijn komst, die Johannes zo mooi en poëtisch beschrijft, was er een flinke confrontatie in de hemelse gewesten geweest. We zingen deze dagen over de lief’lijke engelen, maar er staat dat het een hemelse legermacht was, dus tot de tanden toe bewapend en klaar voor de strijd, of net uit de strijd om de geboorte te doen plaatsvinden. En de strijd is nog niet gestreden. We zien dat Herodes een poging doet om het kindje uit te moorden, maar ook dat God al voorzien had in de financiën, door de wijzen kostbare geschenken te laten meenemend, goud, wierook en mirre. Daarmee kon de reis en het verblijf in Egypte bekostigd worden. Hij is tenslotte JHWH Jireh, de God Die voorziet!

Vanaf Zijn optreden, toen Hij zo’n 30 jaar was, bestreed de Here Jezus de duisternis door zieken te genezen, gebondenen te bevrijden, doden op te wekken en het koninkrijk te verkondigen. En de duisternis heeft het niet begrepen en gegrepen. Beide uitleggingen zijn mogelijk.

De mensen begrepen het niet, omdat ze een ander soort Messias verwachten. Dat is nog steeds bij velen een probleem. Men is teleurgesteld in God, maar dat is in werkelijkheid niet zo, men is teleurgesteld omdat God niet aan hun Godsbeeld voldoet en dat is iets heel anders. Wat voor beeld hebben we van God? Hij verbiedt niet voor niets om afbeeldingen van Zichzelf te laten maken, omdat Hij in geen enkel beeld te vatten is. Wie Hem wil zien, zegt Jezus, moet naar Mij kijken. En dan zie je dus weer die confrontatie, niet in de laatste plaats met hen, die het licht zouden moeten zijn, maar zijn verblind door de religieuze geest.

De duisternis heeft het niet gegrepen. Omdat men het niet kon vatten, heeft men het ook niet gepakt. Even leek het erop, bij de intocht in Jeruzalem, maar het ‘Hosanna, gezegend Hij Die komt’ werd binnen een week vervangen door: ‘Kruis Hem!’

En daarmee dacht de prins der duisternis gewonnen te hebben, maar dat werd nu precies zijn ultieme nederlaag. Want door het offer van Jezus is er redding voor een ieder die in Hem gelooft. En wordt de hel geplunderd. Niet meer en niet minder. Want we worden niet gered door goede daden, of door de doop, zoals sommigen beweren, hoe belangrijk die ook is, maar uit genade. En het enige wat je dus hoeft te doen is dat pakken, dat grijpen. Met lege, uitgestoken handen het Kerstgeschenk, Jezus de Messias aannemen als je redder en verlosser. Dan ben je gered en kom je in de hemel als je sterft. Vanuit die redding ga je door en verandert de Heilige Geest ons naar het beeld van Jezus. Dat is niet te vatten of te pakken, dat moet je gewoon maar laten gebeuren! En dan worden wij, door die Geest het Licht der wereld en kunnen we dat geweldig laten schijnen, tot eer van Hem.

Heer, laat mij vandaag een lichtje zijn, dat Uw Licht doorgeeft!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.