Geen andere Naam

Leave a comment Standard

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. — Handelingen 4:12 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hand. 4:1-22

Er zijn mensen, en misschien zijn dat er wel heeeel veel, die een hekel hebben aan het woordje ‘moeten’ Zoals die man, die door iemand werd aangesproken, die een beschrijving van hem had gehad. ‘Jij moet Theo zijn, zei de persoon en Theo zei: ‘ik moet niks’ Zo ver kan je het doordrijven. Ook vandaag, in onze dagtekst lezen we van een. ‘Moeten’ een moeten van Godswege. We moeten behouden worden. Het is een dringende noodzaak, het is Gods wil dat we behouden worden.

De apostelen worden gevangen genomen en moeten zich voor het Sanhedrin verantwoorden door welke kracht en door welke Naam zij de man bij de Schone Poort hebben genezen. Belachelijk als je het goed nagaat. Een man die meer dan 40 jaar verlamd was geweest was genezen en kon weer huppelen van zielenvreugd. Maar ik snap het wel: er waren er al 5000 tot geloof gekomen. Men zag dat de stroom mensen die Jezus volgden gigantisch aan het groeien was. En ze hadden juist geprobeerd dat de kop in te drukken door de Leider, Jezus Zelf, te vermoorden.

En dan spreekt Petrus deze geweldige woorden die de uniciteit van Jezus bevestigen: Er is onder de hemel, dus voor de hele mensheid, geen andere naam gegeven, dan de Naam van Jezus. Door die Naam, door Hem alleen, moeten we behouden, gered, zalig worden. Er zit dus druk achter. Jezus had het Zelf ook gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, Niemand komt tot de Vader dan door Mij’

Nog even terug naar het Kerstverhaal: de engel Gabriel (vriend van God) zegt zowel tegen Maria als Jozef hoe het Kindje heten moet: ‘en Gij zult Hem de Naam Jezus geven’ God vindt het blijkbaar zo belangrijk dat Hij deze Naam krijgt. DE Naam Jezus, Yeshua betekent dan ook: God redt. En dat is het belangrijke in die Naam: het initiatief ligt bij God. Hij heeft er alles aan gedaan om de mensen te redden. Hij is Zelf, in de Persoon van Zijn Zoon, mens geworden, nedergedaald uit de hoge hemel, om de mensen te verlossen van hun zondeprobleem. Dat is dus opgelost, Jezus heeft de zonden van de gehele wereld, lees mensheid, gedragen. De enige zonde die mensen uit de hemel houdt is die van ongeloof. Daarom is die Naam zo belangrijk, van levensbelang. Want voor die Naam, de autoriteit van die Naam, gaan demonen op de vlucht, worden zieken genezen en mensen gered. Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die Naam is ook de meest verguisde Naam op aarde, het meest gebruikt in een vloek of stopwoord. Maar het is in die Naam dat mensen moeten worden gered. Het is niet alleen de noodzaak voor de mensen zelf, het is noodzaak voor allen die die Naam liefhebben om zoveel mogelijk mensen daarmee in aanraking te brengen en te redden. Er is kracht in de Naam van Jezus, er is genezing in de Naam van de Jezus, de demonen sidderen voor de Naam van Jezus. Mijn zoete Roos van Saron, Mijn Lelie der dalen. Jezus. En wij dragen die naam, en wij mogen, moeten, die Naam gebruiken om het Koninkrijk van God, onlosmakelijk verbonden met die Naam te proclameren en te demonstreren. Want Zijn Naam is Heilig, Zijn Naam is Jezus: God redt!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.