Heb geloof

Leave a comment Standard

Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. — Jakobus 2:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Jac2:1-13

Het is belangrijk te onderscheiden wat Jacobus nu precies bedoelt in deze tekst. We kunnen die in twee gedeelten opsplitsen, die van het geloof hebben en die over partijdigheid.

Eerst maar eens over geloof hebben. Dat is een actieve daad, men wordt aangespoord om het geloof in de Here Jezus te hebben. Geloven, vertrouwen op het verlossende werk van de Here Jezus, is dus een daad die bij ons vandaan komt. Je hoort nog wel eens mensen zeggen dat ze wachten totdat God hen het geloof geeft. Dan kan je lang wachten. Het aannemen van de genade, die de Here God aan ieder mens aanbiedt, doe je door geloof. Het is alsof je op de markt loopt en iemand je 500 euro aanbiedt. Onwaarschijnlijk, zul je denken en je loopt door, maar als je het aanneemt heb je het. Zo is het met Gods genade. Het onwaarschijnlijke, dat God je al je zonden en schuld kwijtscheldt, omdat Jezus daar al voor betaald heeft en je aanneemt als Zijn kind. Alleen door het aan te nemen, in geloof, maakt je dat kind van God. (Joh.1:12)

Het is dus ons antwoord op Zijn genade. Heb je dat al gedaan? Zo niet, ga dan naar http://www.gratisgeschenk.nl en doe het vandaag. Geen betere manier om het jaar af te sluiten!

En dan de partijdigheid. We lezen in de hierop volgende verzen dat er blijkbaar onderscheid gemaakt wordt tussen rijk en arm. De rijken krijgen meer privileges dan de armen, betere plaatsen enz. Dat is de eeuwen door zo gebleven. als je in oudere kerken komt zie je vaak dat er speciale plaatsen zijn voor de notabelen en rijken van de stad of het dorp. Je kon vroeger ook plaatsen kopen of huren. Er waren dan vaste plekken. Pas als het lampje uit was mocht iedereen gaan zitten waar nog plaats was. En wee je gebeente als je op zo’n plaats ging zitten! Maar vandaag aan de dag zijn er nog mensen die vinden dat ze recht hebben op een bepaalde plek omdat ze ‘er altijd zitten’ Onzin, als je daar zo graag wilt zitten, dan kom je maar vroeger 🙂

Iedereen is voor God gelijk, Hij kent geen aanzien des persoons. Kijk maar naar Jezus: Hij was bij de prosties, de collaborateurs en het uitschot. Hij trok Zijn neus daar niet voor op. Sterker nog, God woont bij de armen en de verdrukten, juist daar is Hij voor gekomen.

Laten ook wij dan geen mensen naar de ogen kijken, ook geen voorgangers, profeten en apostelen. (Evangelisten mijden de mensen liever, die sleuren je mee de straat op:-) Want niemand, ook niet als hij of zij een bediening heeft, is meer dan een ander. We hebben allemaal de genade nodig, wie we ook zijn. En het is een beDIENing, het gaat dan juist om de ander te dienen, niet om gediend te worden! Helaas zie ik het daar nog wel eens mis gaan.

Voor God zijn we allemaal gelijk, Hij kent geen voorkeur voor het ene kind boven het andere, Hij houdt van ons allemaal. Het is onze beschikbaarheid die Hij kan gebruiken, niet onze kwaliteiten, daar heeft Hij ons Zijn Geest voor gegeven en die kan het veel beter dan wijzelf!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.