Mijn Geest op U

Leave a comment Standard

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. — Jesaja 59:21 (Herziene Statenvertaling)

Is het je nooit opgevallen dat we soms van die rare gebeden bidden, maar die iedereen normaal vindt en overneemt? ‘Here wilt U bij ons zijn?’ bijvoorbeeld. Heeft Hij niet gezegd: “Ik ben met U, alle dagen?” Dus. ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij?’ Dan is er deze tekst: “Mijn Geest op U zal niet wijken, evenmin als Mijn woorden, die ik in Uw mond heb gelegd.” Precies, dat.

Nu is er wel een verschil met de Geest op ons en de Geest in ons. Dat zijn twee verschillende begrippen met verschillende uitwerkingen, en die worden nogal eens door elkaar gehaald, met alle verwarring van dien.

Op het moment dat we tot geloof komen en de Here Jezus in ons hart vragen, komt Hij, in de Persoon van de Heilige Geest in ons, in ons hart. Maar Hij wil meer, Hij wil ons helemaal. Dat is wat we de doop in de Heilige Geest noemen. Hij neemt dan bezit van ons en Zijn gaven en vrucht worden manifest in ons. Dat is voor iedere gelovige beschikbaar. De doop is eenmalig, maar we kunnen regelmatig vervuld worden.

Maar de Geest op ons heeft te maken met je zalving en je bediening. Daar ontvang je de Geest op je en die gaat evenmin weg als de Geest in je, hoe bont je het ook maakt. Daarom zie je soms leiders, die in zonde gevallen zijn of een dwaalleer verkondigen, toch nog steeds opereren onder de zalving van de Geest. Het is namelijk geen bewijs dat hetgeen de persoon doet, altijd juist is. Het is een bewijs dat God trouw is en Zijn woord gestand doet. En dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Gods genadegaven zijn onberouwelijk, d.w.z. dat wat we ook doen, ze er altijd zullen zijn.

Dat klinkt misschien raar, maar tegelijkertijd kan het je ook tot troost zijn. Niemand is perfect, we doen allemaal nog verkeerde dingen en het eerste wat onze tegenstander zegt is; ‘zie je wel, je deugt nergens voor, nu zal God Zijn Geest wel van je weg nemen en kan je niet meer voor zieken bidden, of het evangelie verkondigen of wat dan ook’ Je (on)reinste onzin! Het zijn genade gaven, die krijg je niet omdat je ze verdient, maar uit genade, juist omdat je ze niet verdient!!

Gods Geest blijft op ons, no matter what en Zijn woord, dat Hij ons heeft gelegd net zo. Laat niets en niemand je de zalving, die God op je gelegd heeft ontnemen, ook al faal je wel eens. God is altijd de God van herstel en van de tweede, derde, vierde en tigste kans. We kunnen altijd terugkomen en aanspraak maken op Zijn belofte, ook die voor ons nageslacht, want zalving is overdraagbaar, zeker naar onze eigen kinderen toe!

Ik wens je voor het nieuwe jaar een krachtige werking van de Geest toe, zowel in je, als op je!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.