Lastdrager

Leave a comment Standard

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. Galaten 6:2 HSV

Lezen: Galaten 6:1-10

Er zijn mensen die zeggen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt en warempel, als je deze perikoop leest dan zou je dat kunnen denken. In de tekst van vandaag, aangereikt door Holy Bible app, worden we opgeroepen om elkaars lasten te dragen, terwijl vers 5 zegt dat ieder zijn eigen last moet dragen. Wat is het nu,Paulus. Zelf doen of met elkaar?

Het woordje wat hier voor last gebruikt is heeft de betekenis van moeite, zwaarte en staat natuurlijk in de context van vers 1, waar we iemand, die op een overtreding betrapt wordt in een geest van zachtmoedigheid terecht moeten wijzen. Dus niet afbranden, veroordelen, de put intrappen en dan verbaasd zijn dat we zo iemand uit de gemeente verliezen, zoals zo vaak gebeurt, nee in een geest van zachtmoedigheid, omdat we allemaal mensen zijn en fouten kunnen maken. De volgende keer zijn wij aan de beurt!

En het woordje wat de NBG1951 ook met last heeft vertaald, is meer de betekenis van een pak, lading, met name van verplichtingen die mensen elkaar opleggen. En die moeten we nu eenmaal zelf doen en uitvoeren. Hoewel er altijd mensen zijn, die jou dat in je maag willen schuiven…

Zo zie je dat wat in beginsel hetzelfde lijkt,toch anders is.

De moeiten, onze zwakheden, daarmee moeten we elkaar helpen, opbeuren, aanvuren: kom aan, hou vol, het is de moeite waard. Als je zo elkaar helpt, zoals supporters hun sporthelden aanvuren, waardoor ze tot hogere prestaties in staat zijn, zo moeten we in de gemeente onze broeders en zusters helpen en aanvuren. En helpen waar nodig. Zijn er mensen waarvan je weet dat ze het moeilijk hebben, of een gebedslast met je hebben gedeeld, laat dan weten dat je voor ze bidt. En niet als het dooddoenertje wat we vaak gebruiken om van gezeur af te zijn: ‘ik zal wel voor je bidden’ en het vervolgens dan niet doen, dat is je niet omgorden met de waarheid, want beloven en niet doen is net zo goed liegen…. Nee, echt op de bres gaan staan en de strijd aangaan voor die persoon in de hemelse gewesten, je autoriteit laten gelden en bidden totdat er iets gebeurt. Dat is gemeente zijn en niet alleen op zondag of de wekelijkse bidstond, zo je daar al verschijnt. Nee, iedere dag of in ieder geval met een zekere regelmaat. Ik vertelde al eens over de groepsapp van onze Bijbelschool. Wat we daar al niet voor gebedsverhoringen hebben gezien, gewoon, omdat we weten hoe en hoelang te bidden: PUSH: Pray Untill Something Happens. En God is trouw! Want we weten: er is een Helper, groot van kracht. De Heilige Geest leidt onze gebeden en geeft aan waar en hoe we moeten bidden.

Elkaars lasten dragen, een geweldige manier om de wet van Christus te vervullen, en hoe luidt die ook weer: Heb je naaste lief als jezelf. Als gedeelde smart halve smart is, en gedeelde vreugd dubbele vreugd, dan zijn gedeelde lasten zeker draagbaar geworden. Dan zijn we lastdrager voor de ander, ezeltjes voor de Tegenwoordigheid van God

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.