Eeuwig leven

Leave a comment Standard

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1Joh.5:11-12

Lezen: 1Joh.5:1-13

Johannes windt er geen doekjes om. Hij verklaart hier heel eenvoudig wie nu aanspraak kunnen maken op het eeuwige leven. Iets wat in veel kerken nog als eens ter discussie staat, iets wat we ook op straat wel tegenkomen bij mensen die naar een ‘zwaardere’ kerk gaan. Hoe kun je weten dat je een kind van God bent? Kan je dat überhaupt wel zeggen? Wel hier vinden we het antwoord: als je de Zoon, dus de Here Jezus, hebt, heb je eeuwig leven. Hoe krijg je die? Door Hem aan te nemen, zoals Johannes al eerder beschreef in zijn evangelie, Joh.1:12: ‘Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven, 9de mogelijkheid gegeven)om kinderen van God te worden’ Het eeuwig leven, zegt vers 11, is een geschenk, God heeft het aan ons gegeven. Het is dus geen beloning, geen prestatiebonus. Ieder kind van God heeft het. Ook niet ‘krijgt het ooit’, nee, op het moment dat je de Here Jezus aanneemt als je Redder en Verlosser verandert je status in kind van de duisternis naar Kind van het Licht, ben je overgebracht naar het Rijk van Zijn geliefde Zo en heb je het dus!

Op de vraag hoe je het kunt weten geeft vers 13 antwoord: Dit heb ik geschreven opdat je weet! Je kunt het dus weten. En ervaren is iets anders dan het zijn. Met andere woorden: je kunt het misschien niet altijd ervaren, je ervan bewust zijn, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Op grond van Gods Woord mag je weten dat als je oprecht, met je hart en met je mond je zonden hebt beleden en vergeving en de Here Jezus in je hart hebt gevraagd, heb je dat eeuwige leven!

Dat is de boodschap die we mogen, nee moeten doorgeven. Niet het houden van regeltjes en wetjes, niet het gaan naar de kerk, niet het feit of je al dan niet volwassen gedoopt bent, maar het feit dat je Hem hebt aangenomen is de garantie dat we dat eeuwige leven hebben, nogmaals hebben, niet krijgen, we hebben het al. En als we geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen we de hele wereld aan. Kan niets en niemand ons meer scheiden van de liefde van Christus en zijn we, in dit alles, meer dan overwinnaars.

Weet je het al? Heb je het nog nooit echt gedaan? Ga dan naar http://www.gratisgeschenk.nl en beantwoord de vragen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.