Ondenkbaar

Leave a comment Standard

Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1Kor2:9 – HSV

Lezen: 1Kor.2:1-12

‘Heeft iemand je wel eens verteld dat God ontzettend veel van je houdt en dat Hij een geweldig plan heeft voor je leven?’ Dat is de openingszin van het Zielenwinnend Script wat we gebruiken en waar we al zovelen mee tot de Heer hebben mogen leiden. De tekst van vandaag ligt een tipje van de sluier op. Want wat God voor ons heeft bedacht is zo ondenkbaar, dat geen oog het heeft gezien en geen oog het heeft gehoord en dat het in geen mensenhart is opgekomen. Datgeen wat God bereid heeft, heeft klaar liggen, voor degene die Hem liefhebben. Is dat de hemel? Ja, uiteindelijk wel, de plaats waar we heengaan als we sterven een wachten op de wederkomst van de Heer, als we de overgebleven gelovigen gaan halen. Misschien maken we het mee als nog levend op aarde, misschien zitten we bij die schare die niemand tellen kan en die mee zal komen om de gemeente te halen, die ons zal tegemoet komen in de lucht.

Maar Gods geweldige plannen voor ons beginnen al hier. Want wat God voor ons heeft bereid ligt nu al voor ons klaar: Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. ,zegt Jer.29:11

En dat is niet alleen ooit, straks, nee hier en nu. Want door de kruisiging kocht de Here Jezus niet alleen ons vrij, maar zette Hij ook genezing, herstel, overvloed, bevrijding etc. klaar voor degenen die Hem liefhebben. Zijn plannen behelzen niet alleen een verre toekomst, het gaat om vandaag. Nu kunnen we al leven in die geweldige overvloed, die blijdschap, die vrede. Maar dan moeten we wel Hem liefhebben, want dat is de voorwaarde. Jezus vroeg het aan Petrus, bij zijn rehabilitatie aan het meer: Hou je echt van Me? Hij vraagt het aan ons vandaag: Hou je echt van Me? En wat is jouw liefde voor Mij dan waard? Dat je alles opgeeft om mij te volgen? Dat je je leven zelfs wilt verliezen om wille van Mijn Naam? Hou je echt van Mij? Ook als de dingen niet gaan zoals jij ze graag zou willen hebben? Hem liefhebben is niet niks, maar het is de moeite dubbel en dwars waard. Want er is niemand, zegt de Here Jezus Zelf, wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven (Mat.19:29) Dat is nogal wat, honderdvoudig, dat is pas rendement een geweldige investering.

En dan ligt dat dus allemaal voor ons klaar: een overwinnend leven, waarin de zonde geen macht meer over ons heeft: Het Koninkrijk van God, niet alleen straks als een ‘stil maar wacht maar, alles wordt nieuw’, nee nu, vandaag. De vraag is haal je het op, of laat je het liggen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.