Wet vervuld

Comment 1 Standard

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Galaten 5:14 HSV

Lezen: Galaten 5:13-23

Altijd weer een bron van discussie: de wet en dan met name de 10 geboden. In veel kerken worden die iedere zondag nog voorgelezen. Anderen vinden juist dat, als je dat doet, je onder een vloek komt. Weer een ander roept: retteketet, weg met de wet! En veel van die uitspraken worden gerelateerd aan de brief aan de Galaten. Maar nuancering is er bij veel mensen niet meer bij. Er wordt maar wat geroepen.

‘Jezus heeft de wet vervuld’, ik schreef het al bij het stukje van de tienden, wat de nodige reacties opleverde. Maar vervuld is iets anders dan afgeschaft. Geen Tittel of jota, zei de Here Jezus zelf, zal er van vergaan.

We hoeven niet meer te leven onder een juk, door alle joodse wetten na te leven, zoals besnijdenis etc. We zijn gered uit genade, door geloof. Laat ik dat maar weer eens vooropstellen. Maar vanuit die genade ontstaat de wet, die de Heilige Geest in ons binnenste, op de tafel van ons hart schrijft. En denk je nu echt dat dat anders is, dan dat Hijzelf, de Vinger Gods, deed op de twee stenen tafelen, die Mozes meekreeg, de berg af? Mogen we nu ineens onze ouders niet meer eren, stelen, elkaar doodslaan, echtbreken, overspel plegen, liegen en bedriegen en begeren? Dat geloof je toch zeker zelf niet? Alleen doe je dat nu niet meer uit liefde in plaats vanuit plicht. De wet van de liefde is dat je jezelf wegcijfert ten opzichte van je naaste, dat je een naaste bent voor een ander, zoals de Here Jezus ons dat liet zien in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Voor wie zijn wij een naaste?

Je naaste liefhebben als jezelf, dat is wat Jezus ons liet zien, door Zijn leven te geven voor ons, dat is liefde in optima forma. We hoeven niet meer in angst te leven dat God ineens vertoornd over ons wordt als we een keertje zondigen. Hij vindt het geweldig als we, uit liefde tot Hem, gaan leven naar Zijn wil en als we struikelen is Hij het, Die ons weer opricht. Als we zo leven,komen we weer onder een juk en dat wil de tegenstander zo graag. Maar wanneer je je laat leiden door de wet van de liefde en van daaruit de dingen doet die God fijn vindt en die je terug kunt vinden in Zijn Woord en in Zijn Wet, dan rust Zijn glimlach en bescherming op ons. Het Judaïsme waar Jezus, en ook Paulus in deze brief, mee overhoop lagen, was het feit dat je nauwgezet, ziekelijk zelfs, bezig was om de wet te houden, zodat Gods toorn niet over je kwam. Naast de wet hadden ze er nog tig geboden bij verzonnen.

Liefde hoorde daar niet bij. Denk aan hoe ze met de overspelige vrouw omgingen. Maar Jezus wijst niet, Hij wenkt: kom maar bij Mij. Ik heb je lasten gedragen, ik heb je zonden gedragen. Al Gods toorn kwam over Jezus, toen Hij stierf aan het kruis, God verliet Hem, zodat wij nooit meer verlaten zullen worden. Dat is de ultieme liefde. Als we ons laten leiden door Gods Geest en door de liefde, dan vormt zich de vrucht van de Geest, als vanzelf in ons. Dat moeten we laten gebeuren. Dan wordt het leven naar Gods wil een feest, een feest van de Geest!

Een gedachte over “Wet vervuld

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.