Oorlogen stoppen….

Comment 1 Standard

Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Psalm 46:10 HSV

Lezen: Psalm 46

Godsdienst is oorlog, je hoort het vaak zeggen en op school hebben we de godsdienstoorlogen ook wel geleerd. Als kind hing ik aan de lippen van de onderwijzers, die verslag deden van de helden verhalen over de 80 jarige oorlog. Daar waar we de staat er Nederlanden en het Huis van Oranje aan te danken hebben, was van origine een godsdienstoorlog tussen de Rooms-katholieken en de Protestanten. Alva, de Geuzen, Koppelstok, wie kent ze nog. Egmond en Hoorne stierven op het schavot en Jan de Bakker werd in 1525 als eerste Nederlandse martelaar verbrand op de brandstapel. Maar ook in het twaalfjarige bestand vielen er koppen, letterlijk als je Johan van Oldenbarnevelt meerekent, tussen de Remonstranten en de contra-remonstranten.

Maar hier lezen we dat de Here God juist de oorlogen doet ophouden en Hij het wapentuig vernietigt. Klopt er ergens iets niet?

Veelal wordt godsdienst misbruikt om een oorlog te starten maar gaat het om macht en zit er gewoon politiek achter. Dat was in de 80 jarig oorlog zo, dat was in (Noord) Ierland zo. Want wij hebben geen leider die geweld aanhangt of zelfs predikt, zoals Mohammed, wij hebben de Vredevorst als leider. Onze strijd is niet op aarde en niet tegen mensen, leert Paulus ons in Efeze 6, maar tegen machten en overheden in de hemelse gewesten. Onze leider leerde ons te bidden voor wie ons vervolgen, de andere wang toe te keren als we worden geslagen en hen die ons vervloeken te zegenen. Niks geweld dus, of machtsmisbruik, maar alles opofferende liefde

Religie is oorlog, maar geloof is relatie. Religie is alle menselijke inspanningen om God te behagen en een wit voetje bij Hem te betalen. Geloof in Jezus is leven uit genade en staan in de vrijheid. Vrede hebben met God en, voor zo ver het van ons afhangt met onze naaste. Dat is het geloof wat wij navolgen. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest (Zach. 4:6)

Wat we zoeken is vrede, zalig zijn de vredestichters zegt Jezus in de bergrede. Dus als we het hebben over oorlogen en alles wat er mee te maken heeft, zien we dus niet God, maar de tegenstander aan het werk. Maar weet je, we kunnen ook strijden met de pen en met sociale media. Ik heb daar al meer tegen geageerd. Ook dat is oorlog en worden er mensen gewoon afgeslacht met een christelijk sausje. Welaan, zie de bron!

De goede intenties van de Verenigde Naties ten spijt, sinds de 2e Wereldoorlog is er geen dag geweest waarop er ergens in de wereld geen oorlog was… De echte vredebrenger en de echte oorlog beëindiger is de Here van de Hemelse Legermachten, JHWH Zebaoth. Als Hij Zijn leger in stelling brengt, berg je dan, want daar is niets en niemand tegen bestand. Gelukkig hij aan wiens kant Hij staat. En ik zou maar bij Hem schuilen als ik jou was, want daar ben je veilig, een vaste burcht is onze God!

Een gedachte over “Oorlogen stoppen….

  1. Pingback: Oorlogen stoppen…. — Opfrisser – Sitetitel

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.