Loven, roepen, bekend maken

Leave a comment Standard

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105:1

Lezen: Psalm 105

Lofprijzing is een ontzettend belangrijk wapen in de geestelijke strijd. Voor het eerst viel het me deze morgen op dat het woordje, dat hiervoor in het Hebreeuws gebruikt wordt, ook de betekenis heeft van beschieten. We gaan dus de vijand beschieten als we de Heer loven en prijzen. En dat is het precies wat het doet. Want als je de Heer gaat loven en prijzen dan heeft dat effect in de geestelijke wereld. Denk aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Er kwam een aardbeving, de boeien sprongen los en de deuren openden zich.

Als je, ondanks je omstandigheden, de Heer gaat groot maken, ga je de focus verleggen. Die ligt niet meer op je misère maar op de Here, niet meer op je pijn, je verdriet, je weet ik veel wat, maar op Degene, Die het gaat oplossen. Hem loven en prijzen en danken opent de weg voor de oplossing!

Zijn Naam aanroepen betekent redding, want al wie de Naam van de Here aanroept zal worden gered, zegt de bijbel tot 3 x toe! Dus Hem aanroepen, een beroep om Hem doen, betekent dat de Here van de hemelse legers Zich met jou en je omstandigheden gaat moeien. En denk nu niet dat het Hem niet interesseert, als Jezus zegt dat zelfs al je haren op je hoofd geteld zijn, hoe belangrijk ben jij in zijn geheel dan wel niet?

En dan: maak Zijn daden bekend onder de volken. Dat is dan ook wat deze hele Psalm doet, het beschrijft de belofte van Abraham tot en met de intocht in het Beloofde Land, waarbij het accent ligt op Gods trouw en grote daden en niet op het murmurerende Israel.

En wij mogen Zijn daden bekend maken, ons getuigenis zal anderen aanspreken, als we dat doen door de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Want Hij is het, Die ons bekwaam maakt om te getuigen (Hand.1:8)

Daarom kunnen en mogen we deze dag ingaan met het gebed op onze lippen, dat we iemand zullen tegenkomen, door de Heilige Geest gestuurd, voor wie mogen getuigen wie God voor ons is en wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Lofprijzing drijft chagrijn en je ochtendhumeur op de vlucht, Zijn Naam, de Naam van Jezus, aanroepen brengt de hulptroepen in stelling en Zijn Naam bekend maken doet de vijand vluchten en zielen gewonnen doen worden. Ga dan, in de kracht van de Geest, deze dingen doen, dan kan het niet anders dan een goede dag worden. Die wens ik je dan ook toe!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.