De kracht van gebed

Leave a comment Standard

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac.5:16b

Lezen: Jac5:13-20

Gebed is misschien wel ons machtigste wapen wat we van God gekregen hebben en waar de tegenstander het meest bang voor is. Daarom probeert hij ons, kost wat kost, altijd te weerhouden om te bidden. Want hij beseft dat als het slapende leger, wat de kerk feitelijk is, wakker wordt en haar kracht gaat gebruiken, hij zijn spullen moet pakken en er vandoor gaan. Een krachtige gemeente is een gemeente die bidt, wiens bidstonden goed bezocht worden en waar krachtig gebeden wordt. Daar worden de overwinningen behaald. Maar niet alleen de gemeente, ook wij, persoonlijk kunnen dat geleide projectiel, wat gebed gewoon is, inzetten.

Nu is de tekst in de NBG51 vertaling wat anders vertaald dan wat de HSV ons laat lezen en beiden facetten zijn waar. In de NBG staat dat er aan het gebed van de rechtvaardige kracht wordt verleend. Dus als wij rechtvaardig zijn,verleend God er kracht aan, nu leert dezelfde Bijbel ons dat er niemand rechtvaardig is, ook niet een. (Rom3:10) Dus ook wij niet, vanuit onszelf. Daarom staat in het eerste deel van deze tekst dat we elkaar onze zonden moeten belijden, een tekst waar de biecht van af geleid is. Want als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven! (1Joh1:9) Veel hangt dus van ons af. Worstel je met onverhoorde gebeden, dan is het goed om je eens onder het oog van de Heilige Geest te stellen en Hem te vragen wat en of er belemmeringen zijn. Hij zal je niet veroordelen, maar helpen om vergeving te vragen en te ontvangen. Maar als we dan weer rechtvaardig zijn, verleent God kracht aan ons gebed.

De HSV versie legt het accent op onze manier van bidden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En dat is wat me ook aanspreekt. Heel veel gebeden zijn van die zwakke gebedjes, die niet-verhoring al hebben ingecalculeerd. Het “Uw wil geschiede” wordt dan een ontsnappingsclausule, als het niet verhoord wordt zal ik wel niet naar Uw wil gebeden hebben. Je vindt dat vaak terug in gebeden om genezing, waar trouwens dit hele stukje over gebed in gekaderd is. Als je mijn Opfrissers vaker leest, weet je dat ik probeer om het “Here wilt U” gebed uit de wereld te helpen, omdat het niet getuigt van de kennis van de autoriteit die we hebben in Christus. God wil wel dat mensen genezen worden, Hij heeft er, door de striemen van Jezus, al voor betaald zelfs. Dus hebben we er zelfs recht op, omdat er al voor betaald is! Dat is klare taal, of niet dan? Dus als we om genezing bidden, bidden we naar Zijn wil. Ziekte komt niet van God, maar van de tegenstander die gekomen is om te roven te slachten en te vernietigen. Dat God je ziekte soms gebruikt om je dichter naar Hem te trekken is alleen maar het bewijs dat Hij alles zal doen medewerken ten goede. Maar ook hier zien we de link tussen oorzaak en gevolg, zonde en ziekte. Het kan, let op, ik zeg kan, zo zijn dat er ook hier eerst iets opgeruimd moet worden, wat tussen ons en God instaat. Vraag nu niet meteen bij ieder zieke of er nog zonde is, maar laat je hierin leiden door Gods Geest en wees hierin genuanceerd en fijngevoelig.

En bid dus een krachtig gebed, gevuld en geladen met de autoriteit die we van Jezus hebben gehad. Gebied de ziekte, de kwaal, de pijn om het lichaam te verlaten en verbied het om terug te komen. Geloof is nodig, maar in de eerste plaats bij degene die bidt, want het gelovig gebed, het gebed van geloof, zal de lijder gezond maken (vers 15) Wie tot de berg zou spreken en in zijn hart niet zou twijfelen, zegt Jezus. Ben je er klaar voor om uit te stappen? Ga maar oefenen, in je gezin, je huisgroep, op straat. God zal je zeker zegenen en wat belangrijker is, je tot een zegen laten zijn. Ik ben benieuwd naar je getuigenis, laat me dat weten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.