Gekruisigd

Leave a comment Standard

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gal2:20

Je komt het telkens weer tegen: wet en genade, voor en tegenstanders van het nauwgezet houden van Gods regels, zoals het houden van de sabbat e.d. Moeten we dat nu wel of niet?

Wel allereerst is er van een moeten geen sprake meer, want dan komt de dwang om de hoek kijken en dwang is verkeerd. Wat God nooit doet is iemand dwingen. Hij schiep de mens, wetende dat het fout zou gaan, toch met een eigen wil. Ze konden zelf kiezen: het leven of de dood. (Als je van die boom eet, zul je sterven, ze waren gewaarschuwd)

Ook nu kunnen we zelf kiezen of we behouden willen worden of verloren gaan: Kies dan heden wie gij dienen zult, was al de oproep bij Jozua. God wil geen robotten of marionetten, Hij wil echte liefde, zoals Hijzelf ook echte liefde geeft. Echte liefde legt de ander geen dwang op of manipuleert niet, echte liefde geeft om de ander en heeft het belang van de ander op het oog.

Zo was het met Jezus: Hij stierf voor ons, opdat wij zouden leven. Toen we ons leven aan Hem gaven, Hem uitnodigde in ons hart, stierven wij, de oude mens, met Hem. Toen we werden gedoopt, na ons leven aan Hem gegeven te hebben, stonden we weer op uit de dood en leven we nu met Hem. Wij zelf leven niet meer, maar Hij in ons. Zijn doel is, dat we worden zoals Hij. Onszelf wegcijferen in grenzeloze liefde voor de ander, onze naaste. Dan heb ik in ieder geval nog een lange weg te gaan, maar Prijs de Heer, Hij heeft geduld met mij. Het is dus een proces wat bij iedereen weer anders gaat en in een andere tijdsspanne. Laten we er voor waken om ons beleven en hoe wij het ervaren hebben op een ander te leggen, God gaat met ieder van ons een eigen weg. Wel is het zo dat onze oude mens de nieuwe mens flink kan dwarszitten. Het is van belang dat we ons ook laten veranderen door Zijn Geest, want Die doet het.

Dan komt vanuit die liefde tot Hem, de wil om de dingen te doen, die Hij fijn vindt, dus uit liefde. En als jij vindt dat je, uit liefde tot Hem, de sabbat moet houden, zal ik de laatste zijn, die je tegenhoudt, Maar waak ervoor om anderen jouw manier van beleven op te dringen, want dan zit je o zo snel weer in het keurslijf van het wetticisme en ben je opnieuw gevangen. Dan zegt ook Paulus tegen jou: dwaze, wie heeft jou weer een juk opgelegd, wie heeft je betoverd?!

Het was Paulus’ altijd weer durende strijd, tegen de Joden die in de pas gestichte gemeenten kwamen en daar de genade probeerden te roven met hun wetjes en regeltjes, dat was de doorn in zijn vlees, waar hij over spreekt.

Dus laat niemand je een juk opleggen van je moet dit of je moet dat niet, vraag het aan de Heilige Geest wat Hij wil dat je doet, want jij leeft niet mee, maar Christus, door de Heilige Geest leeft in ons. Dat is het evangelie, dat is genade: vrije gunst, om niet, helemaal gratis! Daar hoeft niets uit dwang voor gedaan te worden, maar je wilt de Gever ervan eren door te leven naar Zijn wil, dat is net even anders, maar wel van levensbelang!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.