Volkomen zalig

Leave a comment Standard

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Heb7:25

Lezen: Heb:7:11-28

Het offer van de Here Jezus, het volmaakte offer, waar alle offers uit het Oude Testament heen wezen, is een volkomen offer, er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Hij was het vlekkeloos Lam wat in staat is al onze zonden weg te nemen. Hij is de Enige, die ons volkomen zalig kan maken. Hij betaalde de prijs zodat iedereen, die door Hem tot God gaat, volkomen gered, behouden,zalig kan worden. En dat is natuurlijk in de eerste plaats onze redding. Dat we niet meer verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En dat begint met een keuze. Met Jezus uitnodigen in je hart. Dan werkt de Heilige Geest het verlangen uit om meer van Hem te weten en een discipel van Hem te worden en alle andere vervolgstappen, zoals doop etc. Maar het begint hiermee. Met die eerste stap richting Jezus. En vertrouw Hem nu maar, dat dat, vroeg of laat, goed komt. Zo kon ons team op Curacao afgelopen zaterdag weer 7 mensen tot Jezus en het Koninkrijk in leiden. Trouw gaan ze iedere 14 dagen op pad en delen het evangelie van de Opgestane met grote blijdschap en tekenen en wonderen. En telkens worden toegevoegd aan degenen die behouden worden! God is goed!

Jezus kan ons volkomen redden. Het woordje wat hier vertaald is met ‘zalig’ is het Griekse sozo. En dat is dus niet alleen maar de redding van de dood, de hel, maar ook alle andere dingen die de Here Jezus voor ons vrij zette aan het kruis. Daar hoort genezing bij (door Zijn striemen), bevrijding, maar ook zegen in ieder opzicht, ja, ook je financiën. Hij is arm geworden, zodat wij rijk kunnen zijn, zo staat het er toch? (2Kor8:9) Onze God is een God van overvloed, dat zagen we van de week al, dat is Jezus is gekomen opdat we leven hebben in overvloed.

We kunnen dus met al onze zorgen tot Hem gaan en Hij ziet ons aankomen. Niet in de negatieve betekenis van het woord, maar in positieve zin. Want Hij staat te wachten totdat we ons eigen zwoegen en zuchten opgeven en het aan Hem overlaten. “Eindelijk”, hoor ik Hem dan zeggen… Voorwaarde is dus dat we door Hem tot God moeten gaan, m.a.w. we moeten het wel vragen. Waarom is dat toch? Hij weet het toch? Ja, maar Hij wil wel onze toestemming, Hij dringt Zich niet op. Hij staat te popelen, maar wacht tot wij het Hem vragen. Niet in de zin van ‘wilt U?’, maar gewoon, zoals een kind het aan Papa of Mama vraagt. Want als we tot Hem gekomen zijn en Hem hebben uitgenodigd, zijn we opnieuw geboren in het gezin van God en hebben we dus een hemelse Vader, Die in le opzichten voor ons wil zorgen.

Heb je vandaag een nood waar je mee worstelt en niet uitkomt? Vraag het je Vader, want dankzij de Zoon, pleitend voor ons, gaat Hij je gewoon hepen. Echt een beter Vader kun je je niet wensen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.