Ezel

Leave a comment Standard

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Mat21:5 (HSV) 1/40

Vandaag begint de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd

Lezen Mt21:1-11

Wat was dat geweldig, de zoveelste profetie over de Messias vervuld. Nu is deze niet zo moeilijk, die kan je zelf regelen, wat Jezus dan ook doet. Het verwijst naar Zacharia 9:9. Het mooie is alleen dat het halen van die ezelin wel weer bijzonder is. Het is van Boven geregeld, 2 discipelen gaan erop uit en vinden de ezel zoals Jezus verteld heeft. In Marcus lezen we dat er ook daadwerkelijk naar gevraagd wordt waarom men die ezelin losmaakt en het antwoord is afdoende, precies zoals de Heiland had voorspeld.

Dan denkt het volk, denk ik, toch aan de bewuste tekst uit Zacheria. De Koning komt? Men raakt door het dolle heen, rukt palmtakken van de bomen, spreidt jassen uit over de grond en roept de beroemde woorden: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heer. Andere evangeliën beschrijven dat de altijd zure Farizeeën weer lopen te mopperen en te foeteren dat Jezus het volk tot bedaren zou brengen. Maar dan zegt Jezus dat God in staat zal zijn om zelf de straatstenen Zijn lof te doen verkondigen. Ron Kenoly heeft daar nog een mooi lied over: Dat geen straatsteen zijn plaats zal innemen: https://youtu.be/qTuXuIcuLTk

Maar het mooie van dit verhaal vind ik, dat een eenvoudig ezel het vervoermiddel is waar Jezus voor kiest. Niet alleen om de profetie in vervulling te doen gaan, maar juist om de betekenis van die profetie te onderstrepen. Er is nog nooit en koning op een ezel Jeruzalem binnengereden, maar Jezus wel! Hij is zachtmoedig, geen man van geweld, zoals alle andere Koningen van Israel. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld, Hij is niet gekomen voor een politiek evangelie, om de Romeinen het land uit te jagen. Nee, Hij ondergaat geweld. Een week later roepen wellicht dezelfde mensen: Kruisig Hem! Maar daar deed Hij het juist voor.

En als Hij een ezel gebruikt om Zijn tegenwoordigheid ergens binnen te brengen, dan kan Hij ons toch zeker gebruiken? Wees je ervan bewust, dat, als je vol bent van Jezus en de Heilige Geest, jij vandaag Zijn tegenwoordigheid ergens binnendraagt en dus in staat bent, in zachtmoedigheid, de atmosfeer te veranderen, omdat Hij er is, door jou binnengedragen. Laat mij dan maar een ezeltje zijn, tot eer van Hem!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.