Bergen verzetten

Comment 1 Standard

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Mrk11:23,24 HSV

Lezen: Markus 11:12-26

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd 4/40

Een hele belangrijke passage vinden we hier in dit stukje, wat de tempel reiniging eigenlijk insluit en wel over de kracht van ons gesproken woord.

De dag na de intocht gaat Jezus weer naar Jeruzalem vanuit Bethanie waar Hij Zijn verblijfplaats had. Hij ziet een vijgenboom, die doet als of hij vrucht draagt, maar het niet doet. Een beeld van een vruchteloos christendom. Het lijkt allemaal mooi van buiten, maar het draagt geen enkele vrucht. Denk aan de gelijkenis van de wijnstok, die geen vrucht draagt wordt afgehouwen en in het vuur geworpen. Jezus spreekt een vervloeking uit.

Dan vervolgen ze hun weg naar de tempel, waar Jezus in heilige woede ontsteekt en daar schoon schip maakt. Alle daar, uit winstbejag opgestelde kraampjes worden omver geworpen en de hele boel zet Hij, in Zijn eentje, op zijn kop.

Markus zet deze twee verhalen in elkaars verlengde. Eerst inspecteert Jezus de vijgenboom en vindt geen vrucht, dan inspecteert Hij de tempel en vindt dat daar evenmin. Het Bedehuis wat het zou moeten zijn, is verworden tot een rovershol. De handel die daar bedreven werd was namelijk niet eerlijk. De dieren, die de mensen om te offeren meenamen, werden vaak ten onrechte afgekeurd en men kon ze dan tegen een fikse bijbetaling omruilen. Vaak werden dezelfde dieren dan bij een volgende keer als vlekkeloos verkocht. En stel je toch eens voor dat het romeinse geld in de tempel zou komen met de beeltenis van de keizer erop, die zichzelf god had verklaard. Dan zou er een afbeelding van een vreemde god in de tempel komen, sterk in strijd met het 2e gebod. Je moest dat romeinse geld dan omwisselen tegen tempel valuta en die koers was zeker niet de laagste. Dat stuit onze Heiland tegen de borst en Hij maakt er, net als met de vijgenboom, korte metten mee.

De volgende dag komen ze weer langs die vijgenboom en is deze helemaal verdord. Petrus herinnert zich meteen wat er de vorige dag gebeurd was en herinnert Hem eraan, alsof Hij dat vergeten zou zijn. Dan krijgen we de les uit de woorden van Jezus. Over geloof en spreken. De kracht van onze woorden is bijzonder sterk. Als God Zelf de hemel en de aarde met Zijn Woord geschapen heeft, kunnen ook wij, die naar Zijn beeld geschapen zijn, ook dingen scheppen, positief en negatief. Hoe vaak hoor je mensen zeggen dat ze ergens doodziek van worden, of misselijk of weet ik veel wat? Zonder het te weten spreken ze een vloek over zichzelf uit en creëren ze een opening voor de tegenstander om binnen te komen en hun woorden waarheid te doen worden. Pas op wat je zegt, het heeft kracht. Hetzelfde over wat ouders uitspreken over hun kinderen: ‘met jou wordt het nooit wat’, en dat wordt het dan ook niet. Zucht je misschien onder zo’n vervloeking? Verbreek die vloek en ga de zegen binnen! Op dezelfde manier als de vloek werd uitgesproken door te proclameren dat je een geliefd kind van God bent, gewild en dat Zijn plan voor je leven een hoopvolle toekomst is!

Zo laat Jezus ook zien, dat we moeten spreken tegen ieder probleem, wat het ook is. Niet of God het wel wil doen, maar in autoriteit de ziekte of welk ander probleem dan ook, bestraffend en die wegsturen, in Zijn Naam. Als we tot de berg, ons probleem, zullen spreken, en in ons hart niet twijfelen, maar het geloof van God hebben, dan zal de berg wijken en in de zee worden gegooid. Zoveel kracht heeft ons in geloof gesproken woord. Geen spoortje twijfel. Maar hoe vaak twijfelen we aan onszelf en aan ons geloof? Daarom staat er ook, heb het geloof van God. Want met Zijn geloof, een van de gaven van de Geest, kunnen we, wanneer we, door ons hardop gesproken woord, ieder probleem de baas. Zo eenvoudig staat het hier. Jezus toont ons hoe te handelen: spreek, in geloof en verwacht dat het gebeurt. Reken af met twijfel en ongeloof en wandel het bovennatuurlijke binnen. Wil je dat? Vraag het Hem om je te geven en ga het beoefenen, je zult versteld staan en vrucht dragen!

Een gedachte over “Bergen verzetten

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.