Schapen en bokken

Leave a comment Standard

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Mt25:40

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd

Lezen: Mt 25:31-46

Ik sprak eens, tijdens een evangelisatie actie met een iman. Hij was erbij gehaald, omdat men ‘zwaarder geschut’ in wilde zetten tegen ons. Hij had wel de bijbel gelezen, althans, zo deed hij het voorkomen. Hij zei: hoe kunnen jullie nu rijmen dat het evangelie wat Jezus predikte zo anders is dan dat van Paulus? Want Jezus predikte dat je, wilde je het koninkrijk van God beërven, je toch allerlei dingen moet doen of laten, terwijl Paulus predikt dat we enkel en alleen uit genade gered kunnen worden. En ogenschijnlijk had hij een punt. Zie de perikoop van vandaag:als je niet voor je naaste zorgt eindig je in het hellevuur punt. Niks genade, gewoon verdienste.

Nu hebben we het hier over twee kanten van dezelfde medaille en het is feitelijk Jacobus, die een broer was van de Here Jezus, die ons het antwoord geeft. Jac2:20 Geloof zonder werken is dood. Dus als je belijdt dat Jezus Christus Heer is, en God Hem uit de doden heeft opgewekt (Rom.10:9) dan zal dat vroeg of laat zichtbaar moeten zijn in je leven, dan zal dat zijn uitwerking hebben. Dat kan ook niet anders, als je Jezus in je hart binnen laat gaan er dingen veranderen, Hij is tenslotte binnen.

Dus jazeker, we worden gered uit genade, door geloof en niet door werken, maar vanuit onze werken kunnen we ons geloof laten zien. Dat is dan niet dat we anderen veroordelen, wat komen we dat toch vaak tegen, maar hen in liefde de weg wijzen. Als iemand iets anders gelooft dan jij, daarom is het nog geen ketter! Met veroordelen en stenen gooien komen we nergens, maar met liefde des te meer. Pas op voor het zuurdesem van de Farizeeën, waarschuwde Jezus. Zij stonden ook meteen klaar om anderen hun plaats te wijzen en te veroordelen en dat gif kan zich ook snel in ons binnendringen.

Je zou deze tekst ook anders kunnen lezen, dat als we anders geaarden ook zo behandelen als hier staat, we dat dan aan de minste van Zijn broeders en zusters hebben gedaan… Jezus oordeelt of je een bok bent of een schaap, jij bepaalt door je gedrag wat je bent.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.