Omwisseling

Leave a comment Standard

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. — Jesaja 53:4-5 (Herziene Statenvertaling)

Nog steeds in de 40 dagen tijd, maar nu wel even een uitstapje naar de tekst, geleverd door http://www.dagelijkswoord.nl, omdat die er zo mooi inpast 28/47

Genezing is een hot item in de kerk van vandaag en ook een hele lastige. We spreken erover in onze Discipel-Bijbelschool, we lezen erover en morgen gaan we naar de Global- Awakening conferentie over healing en impartation, genezing en impartatie, overdracht van zalving, o.a. met Randy Cark. Omdat we weten dat er meer is, de titel van de conferenties die het Evangelisch Werkverband houdt, met dezelfde Randy Clark. En ja Er is meer, omdat niet alle beloften, de in het Woord van God gegeven zijn, nog zijn vervuld op dit punt. Toen T.L.Osborn eind 50 jaren in Nederland was, den Haag en Groningen, bracht dat Nederland in opschudding. Daar op het Malieveld werden mensen genezen, rolstoelen bleven achter alsmede vele krukken en stokken. God bewoog. De evangelische en pinksterbeweging kreeg een nieuwe impuls. Vele kerken vinden daar hun oorsprong. Toen Janneke Vlot werd genezen van spierdystrofie stond dat breed uitgemeten in de krant en was het op de TV. Onze eigen kinderen zijn vader en moeder geworden dankzij Gods ingrijpen, via Br. Zijlstra.

Dus ja, God geneest en de reden waarom vinden we in deze tekst: door het plaatsvervangend lijden van de Here Jezus. Want Hij heeft onze ziekten op Zich genomen, toen Hij het kruis droeg. Hij nam al een voorschot tijdens Zijn bediening op aarde: iedereen die naar Hem toekwam genas Hij, van alle ziekte en alle kwaal. Geen uitzonderingen, dus. En door Zijn striemen, de 39 die hij ontving tijdens Zijn geseling met stukken touw waar ijzeren spijkers en haakjes in zaten, zijn wij genezen, is de genezing beschikbaar. Er is dus voor betaald en wel met een hoge prijs: met het leven, het lijden en het sterven van de Here Jezus, de Zoon van God Zelf. De straf zie ons de vrede aanbrengt was op Hem, Hij betaalde voor onze zonden, maar ook voor de gevolgen ervan, de ziekte die het gevolg is van de zonde.

Maar waarom geneest dan niet iedereen, of Jantje wel en Pietsje niet?

Daar heb ik geen antwoord op, want daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Wat ik wel weet is

1) dat de genezing beschikbaar is, vanwege het lijden en het sterven, dus is het ook genade en geen verdienste

2) dat God de opdracht om te genezen bij ons, de gemeente heeft gelegd. Ook dit is geen optie, het is een opdracht, met een belofte: op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Mijn eerste opdracht is dus gehoorzaamheid aan die opdracht, ongeacht de resultaten. Daarbij komt de fijngevoeligheid van de Heilige Geest, Die ons in staat stelt deze gave van Hem uit te voeren. Luisterend naar Hem is het belangrijk om de oorzaken van de ziekte te ontmantelen, omdat we, als we dat niet doen, alleen maar gras maaien en de wortels laten zitten, waarna de ziekte kan terugkeren.

Wij hebben dus de opdracht om het te gaan doen. Niet om te bidden of God het wil. Hij wil wel, Hij heeft er voor betaald, met Zijn striemen. Nee wij moeten ze genezen, in de autoriteit die Jezus ons gegeven heeft, in de kracht van de Heilige Geest. In gehoorzaamheid. Ik ben er van overtuigd, dat hoe meer gelovigen de tekenen gaan doen, die hen moeten volgen, we ook meer genezingen zullen gaan zien.

De vraag is alleen: durf je uit die boot en op het water te stappen? De les van Petrus is, dat Hij het deed, zonk toen hij twijfelde, maar dat Jezus hem niet liet verdrinken en Hem er boven op hielp. Uitstappen in geloof, het claimend omdat ervoor betaald is, met Zijn striemen, met Zijn leven. Durf jij het aan?!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.