Dezelfde dingen doen

Leave a comment Standard

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Joh. 14:12

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 29/47

Lezen: Joh14:1-31

Het zijn de laatste gesprekken waar we toehoorder van zijn, deze hoofdstukken uit het Johannes evangelie. Hij is de enige die er uitvoerig verslag van doet en ons deze kostbare teksten heeft overgeleverd. Jezus zegt hier dat er geen andere weg tot de Vader is dan door Hem alleen en sluit daarmee samenwerking en gelijkstelling met iedere andere godsdienst uit. Het zijn niet allemaal wegen tot hetzelfde, nee alleen door (het verlossende werk van) de Here Jezus kunnen we tot de Vader komen.

Hij vertelt ons dat Hij hen, dus ook ons, niet als wezen zal achter laten, maar dat de Heilige Geest zou komen om voor altijd bij ons te zijn. Kwam vroeger, in de oude bedeling de Heilige Geest slechts op bezoek bij speciale mensen met een speciale bediening, na de Pinksteren komt Hij altijd in ons wonen.

Van daaruit kan een ieder, die gelooft, ook dezelfde werken doen, die Jezus heeft gedaan. Hij doelt hier nadrukkelijk op de tekenen, wonderen, genezingen, bevrijdingen e.d. die Zijn bediening en de verkondiging van de nabijheid van Gods Koninkrijk tekenden en kracht bijzette. Het enige wat we daar voor hoeven te doen, is te geloven, Hem te vertrouwen.

Gisterenavond, bij de opening van de Global Awakening School, die we hier in Nijkerk volgen, sprak Blaine Cook hierover. Hij zei het gaat er niet om hoe je het doet, maar met Wie, duidend op de Heilige Geest. Hij noemde een aantal voorbeelden uit de bijbel: Rachab, de prostituée, David, de overspelige, Salomo, met zijn 1000 vrouwen en bijvrouwen (hoe hield die man een schema bij?) Gideon, de ‘dappere held’, die stiekem tarwe stond te dorsen in een perskuip en die wel 4 bevestigingen nodig had, voordat de Geest Hem aangreep en hij met 300 man een leger van tig duizend man versloeg en niet te vergeten Jona, die na zijn roeping de benen nam en vluchtte voor zijn roeping, onder de resten van de maaginhoud van de grote vis, dan toch maar, tegen wil en dank Ninevé intrekt, een boodschap predikt van hel en verdoemenis en dan de hele stad, naar schatting 120.000 man tot bekering brengt. Met andere woorden, iedereen is gekwalificeerd. Hoe ons verleden er ook uit ziet, wat (kerk)mensen je soms ook vertellen, iedereen, die tot geloof gekomen is en vol is van de Opstandingskracht van Jezus, de Heilige Geest is in staat om tenminste dezelfde dingen te doen, die Jezus deed. Als we dat beseffen, dat wij, die de bediening der verzoening hebben er zo, in die kracht op uit kunnen gaan, dan is iedereen een wereldverbeteraar in de dop. Er zijn 1miljard christenen op een wereldbevolking van u miljard. Iedereen hoeft dus maar 6 mensen tot de Heer te leiden en de Grote Opdracht is vervuld. In de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat, makkelijk! Waarom? Niet om wie wij zijn, maar om wie Hij is!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.