De Helper

Leave a comment Standard

Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.Joh.15:26 HSV

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 30/47

Lezen: Joh.15:1-27

De Here Jezus windt, er in Zijn laatste toespraak tegen zijn discipelen geen doekjes om. Als ze Mij vervolgen, zullen ze dat jullie ook doen, maar ook dat ze moeten zorgen vrucht te dragen, omdat ze anders afgehouwen zullen worden en in het vuur geworpen. Nu gebeuren er heel veel dingen in Gods Koninkrijk, maar of dat echt vrucht dragen is? Wat is vrucht dragen? Dat is er dat er nieuwe plantjes komen, die ook weer vrucht dragen op hun beurt, zodat er groei is. M.a.w. alle activiteiten die niet gericht zijn op het maken van nieuwe bekeerlingen en discipelen daarvan, zou je als nutteloos kunnen bestempelen…

Jezus zegt ook hoe we dat moeten doen, in Hem blijven, want zonder Hem kunnen we niets doen. Dat doen we door intimiteit met Hem te hebben, want Hij noemt ons Zijn vrienden. De Persoon, die betrokken was bij de schepping, noemt ons Zijn vrienden. Welk een vriend is onze Jezus!

Maar in dit alles belooft Hij ook de Heilige Geest, de Parakleet. Eenzijdig vertaalt als Trooster, maar Helper is beter. De Helper, Die ons altijd bijstaat, bekrachtigt en faciliteert om een effectieve getuige van Jezus te zijn. We zien dat later als de discipelen voor het Sanhedrin moeten verschijnen. Waren ze op de Paasdag nog stillekens bijeen, met de deuren op slot, na Pinksteren staan ze openlijk bij de tempel en prediken ze het evangelie van het koninkrijk, met kracht. En als ze dan gevangen genomen worden getuigen ze vrijmoedig, voor niets en niemand bang. Dat bewerkt de Helper bij ons. Hij zorgt dat we kracht ontvangen om getuigen van Jezus te zijn. Zodanig dat mensen, na de eerste preek van Petrus zeggen: wat moeten we doen, en er 3000 mensen tot geloof komen en zich laten dopen, dezelfde dag….

Die Helper, groot van kracht staat ons ook vandaag ter beschikking, te popelen om ons te hulp te komen, wachtend op onze oproep. Hij wacht tot wij Hem te hulp toepen, niet te lang mee wachten dus, doen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.