Beter

Leave a comment Standard

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. Joh.16:7

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 31/47

Lezen: Joh. 16:5-33

Hoevelen van ons zouden, als ze de keus zouden hebben tussen het leven van vandaag, of samen naast Jezus te wandelen in die tijd en alles zien en meemaken wat de discipelen allemaal hadden gezien, voor het laatste kiezen?

Toch zegt Jezus hier dat het beter voor hen en ons, is dat Hij weggaat. Waarom? Wel natuurlijk in de eerste plaats, omdat Hij het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven moest ondergaan, opdat wij verlost zouden worden.

Maar in de tweede plaats omdat anders de Heilige Geest niet had kunnen komen. Want de Here Jezus en God, de Vader zijn in de hemel, maar de Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort op alle vlees, mannen èn vrouwen, zonen en dochters, om altijd bij ons te zijn. Als Hij eenmaal gekomen is bij je, gaat Hij nooit meer weg. Wij dragen Zijn aanwezigheid in ons. Hij maakt ons bekwaam om een overwinnend en glorieus leven te leiden. Hij is onze Helper bij uitstek. De helden uit het Oude Testament hebben reikhalzend uitgekeken naar de tijd waarin we nu leven. Waar de kracht van de Heilige Geest zo sterk aanwezig is in iedere gelovige, dat wij dezelfde werken kunnen doen die Jezus deed. Zijn overweldigende kracht, die Jezus deed opstaan uit de dood, leeft, woont en werkt in ons. In de conferentie waar we nu zijn, van Global Awakening, zien we dat om ons heen, maar ook door ons heen. Hij is niet veranderd, wij zijn veranderd. Als we de Heilige Geest en Zijn kracht weg theologiseren, dan is die kracht er nog steeds wel, en ook beschikbaar, alleen niemand strekt zich er naar uit.

Maar hier zien we katholieke priesters, protestantse dominees en mensen uit allerlei denominaties naar voren komen voor de doop in de Heilige Geest en het vrijgezet worden in de gaven. En als er voor je gebeden wordt dan gaat dat niet onopgemerkt aan je voorbij. Sommigen vallen op de grond onder de heerlijkheid van God, anderen beven en schudden, maar, hoewel dat allemaal prachtig is om Gods Geest manifest aanwezig te zien en te voelen, het gaat om het resultaat. Deze conferenties zijn mooi, maar als er geen veranderde levens uit voort komen, nutteloos.

Vandaag worden we uitgezonden. Er zijn mensen die ooit een kleine gemeente hadden van 180 zielen, maar van Randy Clark de profetie kregen dat ze op de donkerste plekken op aarde zouden zijn om daar het licht te verspreiden. Inmiddels heeft hij al meer dan 1miljoen Moslims tot de Heer mogen leiden, o.a. in Pakistan. Alleen omdat er voor hem gebeden is en hij en zijn vrouw gehoorzaam zijn geweest. Over ons werd uitgesproken dat we de natie zullen aanraken. We worden niet hoogmoedig, maar gaan zien wat God, door ons heen, zal gaan doen.

Want het gaat alleen maar om Hem. Alles draait om Jezus, de Vader en de Heilige Geest.

Opwindend om in deze tijd te mogen leven, beter, dat Jezus niet meer lichamelijk aanwezig is, maar nu, door Zijn Geest in iedere gelovige woont, zodat wij de werken, de wonderen, de tekenen, kunnen doen, met elkaar, die Hij deed. Geloven saai? Als je alleen maar je stoel in de kerk warm houdt wel ja, maar als je er op uit trekt is het het meest opwindende wat er is!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.