Missie

Leave a comment Standard

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. — 1 Johannes 3:8 (Herziene Statenvertaling)

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. Vandaag een vrije keuze van http://www.dagelijkswoord.nl40 dagen Lijdenstijd” 32/47

Lezen: 1Joh.3:1-17

Een man met een missie, dat was de Here Jezus bij uitstek. Alhoewel we zo’n 30 jaar niets van Hem hoorden, na Zijn geboorte, begint Hij er nagenoeg meteen mee, nadat Hij gedoopt is in water en in de Heilige Geest en de verzoeking in de woestijn glansrijk heeft doorstaan. En wat Zijn missie is, is hier duidelijk omschreven: de werken van de duivel verbreken. De belofte, die God aan Eva gaf, inlossen: hem de kop vermorzelen. Ik weet niet of je de Passion of the Christ gezien hebt, maar als Jezus Getsemané verlaat, stapt Hij op de kop van de slang en vermorzelt die. Heel mooi verfilmd.

En dat doelt natuurlijk in de eerste plaats op de zonde. Zo staat het ook in de hele tekst. De duivel zondigt vanaf her begin, rebellie tegen God. Maar door de zonde is er ook allerlei narigheid, ongerechtigheid, de wereld ingekomen: ziekte, dood, gebondenheid, armoede, depressie en noem maar op. Ook die horen bij het takenpakket van de Here Jezus, want ze komen uit dezelfde bron: de duivel. Hand. 10:38 zegt het zo mooi: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.Het laat dus duidelijk zien wat Jezus kwam doen, Zijn missie.

Maar, als we discipelen van Hem willen zijn, Hem willen volgen, dan is dat ook ónze missie. Strijden tegen de zonde, de zieken genezen, de gebonden bevrijden en het Koninkrijk van God vestigen. En omdat we Dezelfde Heilige Geest hebben, die de Here Jezus ontving na Zijn doop in water, kunnen wij dat ook, omdat Hij het niet deed als Zoon van God, maar als mens, die al Zijn goddelijkheid had afgelegd.

Ook onze missie is om de werken van satan, het stelen en slachten, een halt toe te roepen. Gaan in die missie kunnen we alleen als we vol zijn van die Geest, Die Jezus uit de dood heeft opgewekt. In eigen kracht hoeft het niet, kan het niet, maar met die Kracht is alles mogelijk, voor wie gelooft. Ben jij ook een man, een vrouw, met die missie?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.