Één

Leave a comment Standard

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh17:21 HSV

Lezen: Joh17

Vlak voordat onze Heiland wordt gearresteerd wordt door Johannes dit gebed nog uit Zijn mond opgetekend. Als enige van de evangelisten maakt Johannes er melding van. Hij was dan ook degene die wel tot de intiemste vrienden van Jezus kan worden gerekend. Bij het laatste avondmaal lag hij aan de borst van Jezus. En in de intimiteit met Hem, hoor je het meest.

Dit gebed, met name onze tekst van vandaag, wordt wel eens het onverhoorde gebed van de Here Jezus genoemd. En kijk om je heen, zoek je plaatselijke krantje op en kijk hoeveel kerkdiensten er gisteren allemaal waren van verschillende kerkgenootschappen, denominaties etc. En dat is nog tot daar aan toe, als we elkaar maar eens konden vinden en niet bijten en vereten. Want als de grote opwekking komt, hebben we al die kerken allemaal nodig. Het is daarom een slechte zaak dat veel kerkgebouwen moeten sluiten en voor andere doeleinden worden gebruikt, soms zelfs als moskee. Het samengaan van de PKN heeft helaas geen groei opgeleverd, eerder krimp.

Gelukkig zien we ook mooie dingen gebeuren. Op de conferentie waar we de afgelopen dagen waren zag je mensen van verschillende denominaties bij elkaar, allemaal hongerig naar Gods Geest. En Hij is het tenslotte die ons samen één maakt. We moeten stoppen met elkaar de oren te wassen en elkaar de voeten gaan wassen. Zoals Jezus ons leerde. Hij is ons grote voorbeeld. Zijn verlangen is dan ook dat wij, Zijn discipelen, samen één in, zoals Hij en de Vader samen één zijn, met de Heilige Geest. Ik hoorde het dit weekend zo uitgelegd. De drie-eenheid kun je wiskundig verklaren, niet door 1 plus 1 plus 1 plus 1, maar door 1 maal 1 maal 1 maal 1= 1

En zoals Vader, Zoon en Heilige Geest samen 1 Godheid vormen, zo moeten wij, gelovigen, ook 1 zijn.

Het is feitelijk een heel belangrijk evangelisatie middel, want als wij 1 zijn, zal de wereld geloven dat Jezus door de Vader gezonden is. We hoeven daarom nog geen eenheidsworst te zijn, nee ieder mag gerust zijn eigen kleurenschakering hebben, zoals de natuur die ook heeft. Maar we moeten stoppen met zoeken naar wat ons scheidt en in plaats daarvan op zoek gaan naar wat ons bindt. En openstaan voor elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren. De bron van alle verdeeldheid is de boze, want de bron van eenheid is Jezus.

Laten we daarom schouder aan schouder gaan staan, zoals opwekking 249 zo mooi zegt. En in liefde de eenheid gaan zoeken, opdat de wereld weet, dat Jezus door de Vader gezonden is. Alleen om Hem zouden we dat al moeten doen!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.