Ik ben (het)

Leave a comment Standard

Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Joh 18:6 (HSV)

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 36/47

Lezen: Joh.18:1-18

Er komt een confrontatie tussen en Licht en duisternis, daar in Getsemané. Met zwaarden en stokken is men er op uit gegaan, om de Zoon van God, de Personificatie van Gods liefde gevangen te nemen. Judas verraadt Hem met een kus en de mannen weten nu wie het is, die ze gevangen moeten nemen. Toch vragen ze het hier, in Johannes versie van het verhaal. En wanneer Jezus Zich bekend maakt als de IK BEN, meteen gelinkt aan de Naam van God, JHWH, deinst iedereen achteruit en valt op de grond. Ze deinzen niet achteruit vanwege Zijn verschijning. Even tevoren had Hij nog gehuild en bloed gezweet. Ze deinzen achteruit vanwege Zijn Majesteit, vanwege de Heerlijkheid van God en kunnen niet meer op hun benen blijven staan. Je zou kunnen zeggen, ze vallen in de Geest. Een van de bijbelse voorbeelden die we hier zien. Wanneer de Heerlijkheid van God, de Kabod (Zwaarte in het Hebreeuws) op je valt, kan je niet meer blijven staan. Ik heb het de afgelopen conferentie weer vaak gezien en meegemaakt. Bij de presentatie van Jezus als (de Zoon van )God, komt Zijn heerlijk over al die mensen, die Hem feitelijk kwaad gezind zijn. En ze vallen, en masse, op de grond. Het is om te laten zien dat Jezus, ondanks dat de schijn tegen Hem is, toch nog steeds de controle heeft. Een woord van Hem en triljoenen engelen komen Hem verlossen. Een blik van Hem en er daalt vuur uit de hemel, zoals bij Elia (2 Kon.1:9-14)

Maar opnieuw was het Zijn liefde, Die sterker is. Petrus doet wat Hij heeft beloofd, Hij verdedigt de Heiland met Zijn zwaard en hakt het oor van Malchus af. Jezus, door ontferming bewogen geneest het oor van die dienstknecht (Niet door Johannes beschreven) want zelfs in Zijn donkerste uur, is en blijft Hij bewogen met de mens, zelfs met hen die Hem komen arresteren. Hij pleit voor Zijn discipelen, zoals Hij nu pleit voor ons bij de Vader en ze mogen gaan. Hij wordt meegenomen, vastgebonden, ruw, maar nog steeds overweldigd door Zijn glorie.

Niemand kan de Zoon des Mensen kwaad doen, tenzij Hij het Zelf toelaat, ook dat deed Hij voor ons.

Petrus is de weg kwijt, Hij was niet zo bang als dat we hem wel eens afschilderen, hij trok tenslotte zijn zwaard en ging er op los. Nee, hij is teleurgesteld in Jezus, verward en verloochent Hem daarom. Tot 3 x toe. Niet echt verwonderlijk. Hoe vaak kiezen wij ervoor om er niet voor uit te komen dat we bij Jezus horen, als ons dat zo uitkomt?

Maar door wat Hij gedaan heeft, en we nu de Heilige Geest, die niet een geest is van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid, hoeven we dat niet meer te doen. Wij dragen de heerlijkheid van God in ons en op ons, door de Heilige Geest. Als die sterk genoeg is, kan het zijn dat mensen ook niet meer kunnen blijven staan in onze aanwezigheid, wanneer wij hen vertellen van Zijn overweldigende liefde.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.