Messias

Comment 1 Standard

Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?

62En Jezus zei: Ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Mk14:61-62 HSV

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 37/47

Lezen MK 14: 53-65

Alle valse beschuldigingen ten spijt, het lukt ze maar niet om Jezus veroordeeld te krijgen. Dat kon ook niet natuurlijk want Hij had nog nooit iemand kwaad gedaan, behalve de duivel en zijn trawanten. Het kan dan ook niet anders of de hogepriester is ten einde raad. En Jezus? Hij blijft zwijgen. Gaat niet eens in op de valse beschuldigingen, hiermede Jesaja 53:7 in vervulling brengend. Dan stelt de hogepriester Hem de vraag of Hij de Messias is, de Zoon van de Gezegende, dat is God. Een opmerkelijke titel, die Jezus Zichzelf nooit toegeëigend had, hoewel Hij het zeker was. We komen die titel ook niet echt tegen in het Oude Testament alhoewel God daar Zijn Dienstknecht ook wel Mijn Zoon noemt.

Dan zegt Jezus: IK BEN het. Mochten de discipelen in Math.18 het nog niet verder vertellen, nu is de tijd gekomen dat het moet worden bekend gemaakt. Iedereen moet het weten, dat God Zijn Eigen Zoon, Zijn leven gaf voor de schapen. En dan slaat Jezus een hele tijd over. Hij heeft het niet over Zijn lijden, noch over de Opstanding, Hij begint over Zijn wederkomst. Iets waar wij ook nog op zitten te wachten. Er wordt een hele tijd overbrugt van minstens 2000 jaar. Waarom doet de Here Jezus dat? Omdat Hij hiermee refereert aan de teksten uit Daniel 7 en Psalm 110 en hiermede laat weten, dat ook nu,alhoewel Hij, als Man van smarten dat absoluut niet uitstraalt, nog steeds de macht heeft. Alles wat er gebeurt is lang van te voren gepland, beraamd, al voor de grondlegging der wereld. Zij, die zich zo machtig voelen, zijn slechts pionnen in plan van God.

En eens zal alle oog Hem zien, en elke knie zal zich buigen en iedere tong belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Iedereen zal dat doen, zij die Hem al kennen als zodanig, maar ook zij die dat niet doen en dan zullen moeten erkennen dat ze er naast gezeten hebben.

Wacht niet op dat moment, mocht je nog twijfelen, maar doe het vandaag en laat Hem toe in je hart!

Een gedachte over “Messias

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.