Jezus keek

Leave a comment Standard

En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. Luk.22:61 HSV

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 38/47

Lezen: Luk.22:54-62

Een dieptepunt van Petrus carrière als discipel van Jezus. Wij zouden zeggen: mislukt, test gefaald, terug naar af, einde oefening. Tot driemaal toe, zichzelf zelfs vervloekende, be(z)weert hij bij Hoog en bij laag, dat Hij Jezus niet kent. Hij, altijd haantje de voorste wordt op zijn nummer gezet door het ( 2 x) kraaien van een haan. Ik heb het al eerder gezegd, we hebben daar in onze taal nog tenminste twee uitdrukkingen aan overgehouden: ‘daar kraait geen haan meer naar’ en ‘een goede haan kraait tweemaal’

Maar het is de blik van de Here Jezus, die de gevoelige snaar bij Petrus deed raken. Het was niet zozeer angst die Hem de Heer deed verloochenen, ik zei dat al, hij was dapper genoeg om, in het bijzijn van dat hele legertje gewapend met zwaarden en stokken, zijn zwaard te trekken en van de weeromstuit Malchus zijn oor er af te hakken, wat Jezus weer ter plekke genas. Ik denk dat hij ook teleurgesteld was. Dit was toch de Messias, waarvan hij getuigd had en waarvan Jezus had gezegd dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard had, de Zoon van God. Hij had toch Gods stem gehord, Die zij dat dit Zijn geliefde Zoon was, in gezelschap van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking? Hij was de draad kwijt, boos, verontwaardigd en ja, misschien ook wel bang, omdat dat Hemelse Leger niet was komen opdagen. Zijn accent, zijn spreken verraadt hem: ik weet het zeker jij hoort erbij.

En dan kijkt Jezus hem aan. Hoe zal Hij gekeken hebben? Vol verwijt? Of met een blik van Ik had het je toch gezegd? Boos, verdrietig?

Ik denk geen van dezen, ik denk met ogen vol liefde. Want ook al slaagt Petrus niet voor de test, Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. We kunnen niets doen om die liefde te verdienen. Ook al zijn we nog zulke grote evangelisten, schamen we ons niet voor het evangelie, we zijn niets meer dan de kleinste in het Koninkrijk. God kent geen lieverdjes, we zijn allemaal Zijn geliefde kind, opnieuw geboren in Zijn Koninkrijk.

Misschien worstel je wel met die gedachte dat God niet meer van je houdt omdat je iets gedaan hebt wat zondig is, ‘God kan toch niet meer van jou houden?’ fluistert de aanklager je ook nog eens in. Maar als je de geschiedenis van Petrus kent dan weet je dat Jezus tegen de vrouwen zegt: vertel het mijn discipelen en Petrus dat Ik ben opgestaan. En later wordt Hij gerehabiliteerd voor het oog van de andere discipelen bij de Meer. Zelf zal Hij het al samen met Zijn Heiland in orde hebben gemaakt. En hij is het weer, die op de Pinksterdag het woord neemt, een preek preekt en 3000 mensen tot bekering lijdt.

Dus wat je situatie ook is, wat je ook hebt uitgevreten, bij Hem is altijd vergeving. Blijf niet koppig, huil je bittere tranen, indien nodig en maak een nieuwe start. Er is geen verwijt bij God. Denk aan het verhaal van de verloren zoon, geen woord van verwijt komt over Vaders lippen: nee, het is feest en eerherstel: de mantel der gerechtigheid, de ring van het zoonschap en de schoenen van de vrede. Dat ligt er voor je klaar. Overwin je schaamte en vlucht weer in Papa’s armen. Jezus keek naar Petrus, vol liefde, zo kijkt Hij ook naar ons. Lief he?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.