Plaatsvervangend

Leave a comment Standard

Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger. Joh18:40 HSV

We bevinden ons in de 40 dagen tijd, een tijd van bezinning op het lijden en sterven van de Here Jezus en Zijn overwinning op de dood. In de komende 40 dagen volgen we het leesplan van de Bible app “40 dagen Lijdenstijd” 40/47

Lezen:Joh18:38-40

De eerste persoon, voor wie de Here Jezus plaatsvervangend stierf, was de rover, moordenaar, verzetsstrijder Barabbas. Want het was feitelijk de bedoeling dat hij, samen met de andere 2 misdadigers zou worden gekruisigd die dag. Pilatus bedenkt een plannetje, buiten de waard rekenend. ‘Als ik ze nu laat kiezen tussen dit schorem en deze Mens, in Wie geen schuld is, zullen ze ongetwijfeld Jezus kiezen’ denkt hij. Andere evangeliën vertellen ons, dat als hij het volk die keuze heeft voorgelegd, hij op dat moment een briefje krijgt van zijn vrouw, die zegt dat hij Jezus moet vrij laten, omdat ze gedroomd heeft dat dat moet. Dat moment van afleiding wordt door de Farizeeën en de Schriftgeleerden gebruikt om het volk op te hitsen om voor Barabbas te kiezen, wat dan ook gebeurt. Riepen ze allemaal nog geen week geleden: Gezegend Hij, Die komt in de Naam van de Heer, nu schreeuwen ze: Niet Deze, maar Barabbas. Barabbas, letterlijk vertaald: Zoon van de vader en niet hij, maar de Zoon van de Vader God gaat sterven aan het kruis. Er bestaat een geweldige speelfilm over Hem, uiteraard helemaal gebaseerd op fictie, maar met zo’n diepe waarheid er in. Tijdens de kruisiging gaat Barabbas naar Golgotha en ziet Jezus daar hangen in zijn plaats. Dat grijpt zo in zijn leven in, dat hij christen wordt. Inderdaad,gebaseerd op niets, maar de gedachte erachter is mooi. Want nogmaals, de eerste voor wie Jezus plaatsvervangend stierf was hij.

Maar daarnaast nog voor ontelbare (schare die niemand tellen kan) anderen, zoals voor jou en mij. Want de straf, zegt Jesaja 53, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen zijn wij genezen.

Op het moment van sterven verzoende Jezus de wereld met de Vader en was de zonde van iedereen op Hem, zodat de zonde niemand nog meer toegerekend wordt: 2Cor5:19 en Hij heeft Zijn discipelen, dat zijn ook jij en ik, uitgekozen om dat aan de mensen bekend te maken, middels de bediening der verzoening. De enige zonde, die mensen uit de hemel houdt, is de zonde van ongeloof. Voor alle anders zonden is een dure prijs betaald: het leven van Gods Zoon. Ons rest dan ook alleen om dat Gratis Geschenk in geloof aan te nemen en de Here Jezus uit te nodigen in ons hart. Er is geen betere dag dan vandaag om dat te doen, want morgen kan het te laat zijn…..

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.