Vertrouwen

Leave a comment Standard

Vertrouw op de HEERE met heel je hart,

en steun op je eigen inzicht niet. Spr.3:5 HSV

Lezen: Spreuken 3:1-12

Vertrouwen, was is dat? Dat is dat je blindelings gelooft dat degene, die je vertrouwt, doet wat hij (in dit geval Hij) doet wat hij heeft belooft. Daar komt in deze tekst nog bij, dat we ons dan niet door ons eigen verstand moeten laten leiden, maar echt door dat vertrouwen. Dat heeft te maken met overgave. Overgave aan God en echt vertrouwen, geloven, in de Bijbel zijn dat twee kanten van dezelfde medaille, dat Hij doet wat Hij belooft. Misschien zelfs tegen beter weten in.

Wij zijn, dat zeggen we tenminste, rationale wezens. Iets wat we niet kunnen beredeneren of bewijzen bestaat zelfs niet. Geloven is een andere dimensie. Het is weten dat een lege zak vol is, omdat God dat heeft gezegd. En Hij Die U roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Als we gaan geloven in datgene wat God belooft in Zijn Woord en daaraan niet twijfelen, gaat er een nieuwe wereld voor ons open, die van het bovennatuurlijke. Dat kunnen we niet beredeneren, dat kunnen we zelfs niet bewijzen, maar het is er wel degelijk. Als je dat eruit haalt, blijft er een lege en krachteloze religie over. Op God vertrouwen met je hele hart is gaan lopen op het water, zoals Petrus deed, toen hij naar de omstandigheden keek, zonk hij, maar zelfs toen liet Jezus hem niet verdrinken en hielp hem eruit. Ze zullen samen teruggelopen zijn over het water, maar Petrus was wel de enige die tegen zijn kleinkinderen kon zeggen dat hij op het water gelopen heeft. Want hij stapte, vol vertrouwen uit de boot. Zijn eigen inzicht zal hebben gezegd: niet doen je zinkt, en toen hij daar naar ging luisteren gebeurde dat ook.

Niet dat we ons gezonde boeren verstand moeten uitschakelen, nee, ook dat is een gave van God, maar we moeten ons laten leiden door vertrouwen, door geloof. Dan kan de zwaarste steen niet zinken, zonk Herman van Veen in zijn versie van Cohens Susanne en dat is zo. Blijven geloven , blijven vertrouwen. Onlosmakelijk hoort ver 6 erbij: het kennen van Hem in al je wegen, zodat Hij je paden recht kan maken. Als we dat nu eens allemaal zouden gaan doen, wat zou de wereld er dan anders uitzien. Durf jij vandaag God voor de volle 100% te vertrouwen? Dan gaan er bergen wijken, op jouw woord in geloof in Hem.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.