Kracht van gebed

Comment 1 Standard

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac.5:16

Lezen: Jac 5:13-20

Het is zeker niet populair en in strijd met de hyper genade leer, om een verband te leggen tussen zonde en ziekte. Men accepteert nog wel dat ziekte door de zondeval de wereld is ingekomen, maar dat specifieke zonden ziekte tot gevolg kunnen hebben is uit den boze. Toch legt Jacobus hier een duidelijk verband. Wil je genezen worden dan is het goed om aan elkaar je zonden te belijden. Hier vinden we een stukje van de oorsprong van de biecht uit de RK-Kerk en het laatste oliesel, wat mensen ontvangen op hun sterfbed en waar ze gezalfd worden (zie het vorige vers) Je hoort vaak dat menen daarna een soort van opleving hebben,logisch, er wordt een bijbels principe toegepast, wat we met de reformatie hebben laten liggen.

Wanneer we geloven dat Jezus voor onze ziekten de 39 slagen (striemen) op ZIjn rug heeft ontvangen en we zien dat nog steeds niet iedereen geneest, terwijl dat bij Hem wel zo was, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen dat weg theologiseren, denkt aan de zogenaamde streep theologie, of we kunnen op zoek gaan naar oorzaken, waarom dat nog niet zo is, terwijl we toch de belofte hebben uit Joh.14:12 dat we toch tenminste dezelfde werken zouden moeten kunnen doen als Jezus deed.

Een van die oorzaken zou dus kunnen zijn dat er nog onbeleden zonden zijn, waardoor de tegenstander een legaal recht heeft om ons te kwellen. Nu moet je natuurlijk nooit tegen iemand die ziek is en voor gebed komt zeggen: je geneest niet, want je hebt nog zonden in je leven! Wie zo met mensen omgaat heeft niets begrepen van de bewogenheid die de Here Jezus met zieken had. Bewogenheid is ook een sleutel waardoor we kanalen van genezing kunnen openzetten. Gebrek aan bewogenheid deed Gehazi zijn bediening missen….

Maar het is goed om te luisteren naar wat de Heilige Geest zegt, tot degene die bidt, maar ook tot degene, die voor gebed komt. Het zou wel eens een reden kunnen zijn, waarom ziekte terugkomt nadat men voor genezing gebeden heeft. Het is dan als met een maaimachine over een veld met onkruid gaan. Voor het oog lijkt het netjes, maar wanneer we het niet met wortel en tak uitroeien staat het binnen de kortste keren weer zo hoog als wat.

Ik ben ervan overtuigd dat toen de Here Jezus de 39 geselingen ontving, Hij betaalde voor al onze ziekten en ze dus allemaal genezen zouden moeten kunnen worden. Maar net zo min als dat iedereen gered is, omdat Hij stierf voor de zonden van de gehele wereld en God ons onze zonden, gelovig of niet, niet meer toerekent (2Kor.5:19) en er geloof nodig is om Zijn genade te ervaren en het je toe te eigenen en een Kind van God te worden, net zo min is iedere zieke nu genezen.

Nog even voor de duidelijkheid: ziekte is geen straf van God op welke zonde dan ook! God is sinds Golgotha niet meer boos op de mensen en staat op de uitkijk voor iedere verloren zoon of dochter. Maar onbeleden zonden zetten een deur open voor onze tegenstander. Ruimen we het vuilnis op, dan zal het ongedierte moeten verdwijnen….

Worstel je hiermee? Vraag openbaring aan de Heilige Geest, Hij overtuigt tenslotte van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat doet Hij zonder verwijt, wat de duivel wel doet. Als we dan deze dingen doen, dan heeft het gebed van de rechtvaardige kracht en kan Gods genezende liefde stromen!

Een gedachte over “Kracht van gebed

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.