Hemelvaart

Comments 2 Standard

En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. Luc.24:51

Lezen: Lucas 24: 50-53

Hemelvaartsdag 2018. Voor velen een dag als alle andere, voor anderen een extra vrije dag, of zelfs een lang weekend. De wegen waren gisteren weer overvol met mensen die er op uit trokken. Maar wie weet nog de essentie van deze dag? In de traditionele kerken is er nog een kerkdienst. In evangelische en pinksterkringen niet eens meer. Ik zei al, voor velen een dag als alle andere.

Maar vandaag vieren we de hemelvaart van de Here Jezus. En dat is een bijzondere dag. Hiermee kwam een einde aan Zijn bediening op aarde en maakte Hij ruimte voor het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Want, had Hij gezegd: Het is beter dat Ik ga, anders kan Hij niet komen. Maar er gebeurde meer. Hij verliet de discipelen, volgens sommigen waren dat er op dat moment de 500 van wie Paulus zegt dat Hij aan hen verschenen is (1Kor15) maar dat lezen we hier niet, het zou kunnen. En Hij verliet hen: zegenend, Hij strekte Zijn handen uit, zegt vers 50 en zegende hen en toen werd Hij opgenomen.

We kennen meerdere opnemingen in de Bijbel. Denk aan Henoch, die wandelde met God en er ineens niet meer was en natuurlijk Elia die met vurige wagen en paarden werd weggenomen voor de ogen van Elisa. Maar er staat geschreven dat men het lichaam van Mozes niet meer kon vinden. Is hij ook opgenomen? Volgens Judas streed Michael om zijn lichaam van hem met satan, dus dat getuigt dan van het tegendeel. Aan de andere kant is het Mozes die, samen met Elia, met Jezus staat te praten op de berg der verheerlijking.

Maar die van Jezus is natuurlijk pas echt bijzonder. Want Hij kwam in de hemel en zette Zich aan de rechterhand van God, de Vader, met wie Hij nu regeert. Het is dus zijn kroningsdag. En kan je je voorstellen wat een geweldig feest dit moet zijn geweest: alle engelen haalden Hem binnen met gejuich, de Triomfator, de Overwinnaar kwam eindelijk thuis. Hij werd gehuldigd en als Koning gekroond.

En misschien is Gabriel wel bij Hem komen staan en heeft hij gezegd: ‘En mag ik nu, Uw Boodschapper, dat goede nieuws gaan vertellen aan de mensen?’ Dat had Hij tenslotte al vaker gedaan. En de Here Jezus schudde Zijn wijze hoofd. ‘Nee, vriend’ (Gabriel betekent: Vriend van God) ‘Wie dan?’ En Jezus keek naar beneden en zag Zijn discipelen staan en wees naar hen: Zij? Gabriel zou verbaasd hebben kunnen kijken: Is dat nu wel zo wijs? Maar dan wijst Jezus naar de Heilige Geest, Die klaar staat om uitgestort te worden. O ja, natuurlijk: ze zullen kracht ontvangen en Uw getuigen zijn, wanneer de Heilige Geest over hen komt. Wacht, zei Jezus tot Zijn Discipelen, totdat je Kracht van Omhoog ontvangt en ga er dan op uit om de wereld voor Mij te winnen.

Dat is de essentie van hemelvaart: Jezus is Koning, wij zijn Zijn ambassadeurs om de wereld te laten zien dat Hij leeft, in de kracht van en samen met de Heilige Geest. Vier je zo hemelvaart vandaag!

2 gedachtes over “Hemelvaart

  1. Amen ja amen geweldige boodschap vol van Zijn Liefde Jezus Naam boven alleNamen Overwinnaar en door Hem Zijn wij mede overwinnaars

  2. Pingback: de opfrisser van de hemelvaart – Sitetitel

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.