Schild en toevlucht

Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen. — Spreuken 30:5 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Spreuken 30:1-9 Het Woord van God is gelouterd, zegt onze dagtekst hier. Louteren wil zeggen dat alle ongerechtigheid er uit is gehaald. Bij het smelten van goud wordt dat zo hoog … Meer lezen over Schild en toevlucht