Onzichtbaar zichtbaar

Leave a comment Standard

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 2Kor.4:18

Lezen: 2 Kor.4:16-5:10

Hoe vaak ik die vraag al gesteld heb in de afgelopen 6 jaar weet ik niet meer: stel dat u/jij op dit moment zou sterven, zou je voor de volle 100 procent zeker weten dat je naar de hemel zou gaan?

Een vraag van (eeuwig) levensbelang, want iedereen sterft, vroeg of laat, tenzij de Here Jezus eerder terugkomt. Volgens een profetes en apostel deze week 😳

Paulus wist het en keek er naar uit. Hij had het gehad, hij. Verlangde er naar.

Heel veel mensen denken het te weten, zoals de man op het station in Nunspeet deze week, hij gaf altijd aan de collectes aan de deur…. anderen doen het meestal wel goed. Weer iemand anders, van orthodoxe signatuur zegt dat we dat nooit kunnen weten. En wat zegt de Bijbel: dat alle mensen hebben gezondigd en daardoor Gods heerlijkheid missen, dus nooit in Zijn nabijheid kunnen komen, dat het loon van de zonde de dood is, maar de genade eeuwig leven door Jezus Christus, Zijn Zoon. En dat iedereen, die de Naam van de Here (Jezus)aanroept zal worden gered.

Is het zo eenvoudig, ja zo eenvoudig is het. Het is moeilijker om verloren te gaan, dan om behouden te worden, als wij het de mensen maar zouden vertellen…..

En ja we mogen er naar uitzien, eeuwig bij Hem te zijn. Zeker als je pijn hebt, verdriet en wat er ook in je leven aan de hand is, maar tegelijkertijd mogen we weten dat Hij altijd al bij ons is, in ons woont en ons nooit begeven, nooit verlaten zal.

We hebben hoop op de beste toekomst ooit, het beste moet nog komen, zei Corrie Ten Boom, omdat we kijken naar de dingen die we niet kunnen zien. Ziende het onzienlijke. Daarom kan niemand het ons ook afnemen, al kost het ons het leven, omdat we weten een beter leven te zullen ontvangen.

Dat is de hoop en de verwachting van iedere gelovige. Dat mogen, kunnen, nee moeten we weten. Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Niet straks, nee, dat eeuwige leven begint nu, vandaag, Als je dat nog niet weet, ontvang dat leven dan nu, door je hart open te zetten voor de Here Jezus, want Hij klopt, mede door deze Opfrisser, aan de deur van je hart, en laat Hem binnen, je zult er nooit spijt van hebben.

Wil je weten hoe? www.gratisgeschenk.nl kan je daarbij helpen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.