Sterk in de Here

Leave a comment Standard

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Efeze 6:10

Lezen: Efeze 6:10-20

Op 3 oktober 1998 ontving ik deze tekst, mijn dooptekst. De tekst, die je je hele leven bijblijft en bij je blijft.

Sterk zijn in de Here, wat is dat? Het woordje dat vertaald is met sterk is en-dunamoō. Het werkwoord en-dunamoō betekent ‘capabel maken’ en (med./pass.) ‘capabel (gemaakt) worden’.

Vertalingen als ‘versterken’ of ‘krachtig maken’ zijn in zoverre misleidend dat het bij en-dunamoō niet direct gaat om een fysieke kracht, maar meer algemeen om een vermogen dat iemand in staat stelt iets te kunnen (vgl. dunamai ‘kunnen’ en dunamis ‘vermogen, kracht’).(studiebijbel) En dat is dus wat anders dan lichamelijke of zelfs geestelijke kracht, die je zelf zou moeten hebben. Het is de sterkte in de kracht van de Heer. Het is dus niet je geestelijk oppompen, maar in afhankelijk van God, uitstappen in de kracht, die God ons geeft, door de Heilige Geest. Het is het begin van Paulus gedeelte over de geestelijke wapenrusting, waarbij hij in het volgende vers zegt dat we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Een geestelijke strijd dus. En een geestelijke strijd strijdt je geestelijk.Het valt niet altijd mee om te onderscheiden welke tegenstand van mensen komt en welke van de tegenstander, Little Lucy, zoals Robby Dawkins hem noemt. Daar hebben we de gave van onderscheiding bij nodig. Maar wanneer we dat zien weten we ook, dat we ons niet moeten richten op mensen, maar op de machten die er achter zitten en mensen ge- en misbruiken.

De sterkte, die wij hebben, is die van de Heilige Geest, Hij stelt ons in staat om welke strijd dan ook in te gaan en te overwinnen. Want we zijn in een oorlog gewikkeld, of je dat nu wilt of niet. Een oorlog waarbij satan het voorzien heeft op de zielen van mensen. Hij wil die roven, slachten en vernietigen en dat kan het beste als ze nog niet gered zijn. Maar iedereen, die de Naam van de Here Jezus aanroept zal worden gered. Dan kunnen je omstandigheden nog wel onder invloed van de boze zijn, maar je ziel is behouden. Mensen redden van voor de poorten van de hel is onze missie, de missie van iedere gelovige. Dat is de meest geestelijke strijd die er maar is, omdat we prooien van satan uit zijn klauwen wegrukken. Maar dat kunnen we, omdat Hij, Die in ons woont, meer is, oneindig veel meer, dan Hij, Die in de wereld is. Het is mijn missie, mijn roeping, die ik alleen maar kan uitoefenen door de Kracht van de Heilige Geest. Het is mijn verlangen om tenminste 1 ziel per dag bij Jezus te brengen.

Maar het is ook de missie van iedere gelovige, of je nu geroepen bent als evangelist of niet. Want het is Jezus missie, die Hij uitsprak bij de redding van Zacheus: ik ben gekomen om de verlorenen te zoeken en het te redden. Volgelingen, discipelen van Jezus hebben dus diezelfde missie, want zoals Hij in de wereld gezonden is, zijn ook wij in de wereld gezonden.

Neem eens 15 mensen in je gedachten die in jouw dagelijkse invloedssfeer zijn, die je regelmatig ontmoet. Hoeveel van hen kennen daarvan de Here Jezus? Ga eens voor ze bidden en vragen of je ze de komende tijd van Hem kan vertellen, dat God openingen geeft of dat je de vrijmoedigheid hebt om dat zelf te doen. In de sterkte van de Heer gaan we dan veranderingen zien, wonderen en reddingen. Deal?

—————————————————-—————————————————————

* Wil je ook iedere dag de Opfrisser in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan op opfrisser.7wees@gmail.com

* Kom naar onze module over gebed in Dordrecht: http://www.arbeidersindeoogst.nl/module-gebed

* Leer evangeliseren in de kracht van de Heilige Geest: op 29 september in Rotterdam: http://www.kiXtart.ga

* Wil je ons steunen? Dat kan eenvoudig hier https://bunq.me/helponsoogsten

* Draag je geloof uit https://www.xshirts.nl/

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.