Overstromingsgevaar

Leave a comment Standard

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38

Lezen: Joh.7:37-53

Er zijn mensen die verwachten in Nederland ooit een overstroming, omdat ze daarvoor gewaarschuwd zijn. In een droom hebben ze gezien dat de dijken doorbraken en hele stukken land weer onder water kwamen te staan, zoals in 1953. Alleen komt het gevaar nu niet zozeer van de zee, maar van de rivieren uit. Een aantal jaren geleden hebben we dat al gezien, dat in de buurt van Nijmegen en zuidelijker de rivieren overstroomden, omdat ze de hoeveelheid smeltwater niet konden verwerken. Er zijn dijkverzwarings programma’s in werking gezet, maar volgens experts zijn die niet voldoende. Doet zware regenval de dijken verzwakken, de enorme droogte van de afgelopen zomer doet dat ook. Want nu hangen ze als los zand aan elkaar. De angst is dus zeker niet ongegrond, tenzij Nederland zich bekeert. En ook dat gebeurt. Vandaag is er in Rotterdam een dag van verootmoediging van alle evangelische- en pinkstergemeenten in Rotterdam, die verenigd zijn in het Voorgangers Overleg Rotterdam. Een mooi initiatief, wat zeker zijn effect zal hebben in de geestelijke wereld.

Maar de dijkdoorbraak waar de Here Jezus het hier over heeft is van een andere orde. Dat is die van de Heilige Geest. Als we vol zijn van de Geest, dan kan het niet anders, of Hij moet er uit:

Wat een geweldige belofte doet de Here Jezus hier aan allen die geloven, dat die stromen van levend water uit ons zullen vloeien, stromen. Want het is niet meer te houden. Vol zijn van de Heilige Geest ben je namelijk niet voor jezelf, maar voor een ander. Want, zei de Here Jezus in Hand. 1:8 als je die Kracht ontvangt zul je mijn getuigen zijn. Je hebt de Geest dus ontvangen om te getuigen wie Jezus is, wat Hij, ook vandaag de dag, nog doet en om mensen voor Hem te winnen. Als we de Geest voor onszelf houden, droogt het op, maar als we gaan uitdelen, dan wordt het meer, dan wordt Hij in ons meer. Vergelijk het met de Dode Zee en het meer van Galilea. De Jordaan stroomt in beide zeeën, maar de Meer van Galilea, zo je wilt, de zee van Tiberias, geeft het water weer door. Het is een vruchtbaar deel in Israel, vloeiende van melk en honing. Maar de Dode Zee slokt alles op, houdt het voor zichzelf en het is de meest droge, dorre en onvruchtbare plek op aarde…

Wat wil je zijn? Wil je leven doorgeven of alles voor je zelf houden? Wij mogen zelf kiezen, maar als die stroom eenmaal op gang komt, is tie ook niet meer te stuiten. En wat heerlijk is het dan om de tekenen en wonderen door je handen te zien gebeuren, want onze aanraking brengt leven, door die stromen. Daarom moeten we op zieken de handen leggen, is er een ‘point of contact’ nodig om die stroom door te geven. Laat maar komen, Heer, ik wil meer!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.