Voortreffelijker

Leave a comment Standard

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’ Filippenzen‬ ‭2:3‬ ‭HSV‬‬

Lezen: Fil.2;1-4

De discipelen hadden er al last van, toen de Here Jezus nog op aarde was. Ze twisten met elkaar wie nu de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk van God. En de moeder van Johannes en Jacobus wide dat ze allebei aan een kant van Jezus op de troon mochten zitten. Ze kregen er daarvoor van langs, want er is geen rangorde in Gods Koninkrijk. Niemand is belangrijker dan de ander. Dat blijkt ook vandaag weer uit onze dagtekst. We moeten de ander voortreffelijker achten dan ons zelf. Uitnemender vertaalt de NBG1951. Dat betekent dat, wat voor positie je ook hebt, je toch altijd dienstbaar moet zijn aan het geheel. Want in de vorig verzen gaat het over de eenheid, de eensgezindheid, die zo belangrijk is, dat, wanneer we dat zijn, de wereld zal weten dat God, de Vader, Jezus, God de Zoon, gezonden heeft. En dan hebben we nog wel een traject te gaan. Als we dat breder trekken, dan mogen we dat ook zo zien naar andere kerkgenootschappen of gemeenten. Wie is er beter? Niemand dus, we kunnen allemaal van elkaar leren. Zoek niet de verschillen, maar de overeenkomsten, en als dat Jezus Christus en dien gekruisigd is, zijn we 1! Dan moeten we ons niet voor laten staan omdat we heiliger, vromer zijn, of meer van de Geest (denken te) hebben, omdat we in tongen spreken, maar dan moeten we onze krachten bundelen omdat er een mensheid verloren gaat, omdat ze Jezus niet kent!

Dichterbij nu. Hoogmoed is de zonde die satan ten val bracht. Hj, die geweldige cherub, die de aanbidding leidde, werd hoogmoedig en kwam ten val. Hij wil ons met dezelfde zonde onderuit halen. Laten we scherp zijn en alert, en nederig van hart, welke positie we ook hebben, wat we ook allemaal wel of niet doen voor God, laat eigenbelang achterwege en geniet van de dingen die een ander doet, ook al zijn ze (nog) niet volmaakt. Kijk ernaar zo als God dat zou doen, met een liefdevolle vaderlijke glimlach, omdat Zijn kind het tenminste probeert. En weet je, zo kijkt Hij ook naar ons!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.