Geworteld en opbouwen

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.¬†—¬†Kolossenzen 2:6-7¬†(Herziene Statenvertaling) Lezen: Kol. 2:4-15 Zodra we een kind van God geworden zijn, is onze status veranderd. Als we de Here Jezus hebben aangenomen … Meer lezen over Geworteld en opbouwen