Wapens

Leave a comment Standard

‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’

Openbaring 12:11 HSV

Lezen: Openbaring 12:7-12

Het is oorlog, a vanaf het moment dat satan met 1/3 van de engelenmacht in opstand kwam tegen God en in zijn hoogmoed dacht op Gods troon te kunnen gaan zitten. En toen hij op de aarde geworpen werd, na de schepping, werd de aarde woest en ledig (Gen.1:2) En toen God de heerschappij aan de mensen gaf, in de Hof van Eden, die de satan eerst had gehad, werd hij woedend van jaloezie en wilde maar 1 ding: de mens vernietigen. Daarom verleidde hij Adam en Eva en troggelde hen de heerschappij weer af, zodat hij nu de god van deze wereld is, die de ongelovigen verblindt en een bedekking over hun ogen legt.

Maar toen zond God Zijn Zoon en Jezus is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken, maar satan doodde ook Hem en dacht opnieuw gewonnen te hebben. Maar toen Jezus het dodenrijk binnentrad slingerde Hij hem van de troon en ontnam Hem de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En toen Hij de discipelen uitzond zei Hij: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en gaf Hij ons de belofte met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.

We hebben dus te maken met een verslagen vijand, maar wel eentje die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar we lezen in Efeze 6, dat we een wapenrusting hebben, die we aan dienen te doen, de gordel van de waarheid, de helm van het heil, het borstpantser van de gerechtigheid, de schoenen van de bereidvaardigheid, het schil van geloof en het gebed. Maar ook hier ontvangen we 3 wapens om de vijand te verslaan:

1) het bloed van Lam. Want door het offer van de Here Jezus verzoende Hij de wereld met God en rekende Die de zonden niet meer toe. Alle zonden, van ieder mens, zijn dus al vergeven. Het enige wat mensen uit de hemel houdt is de zonde van ongeloof. Dus iedere rechtmatige grond, die satan gebruikt om de mensen gevangen te houden, is teniet gedaan aan het kruis van Golgotha. Hij moet de mensen dus vrijlaten, maar dat doet hij niet. Daarom is het Bloed van het Lam zo krachtig, omdat het hem van zijn rechtsgrond ontdoet. (www.doeltreffendbidden.nl) Daarom is het zo’n krachtig wapen in ons gebed om de verlorenen!

2) Het woord van ons getuigenis. Tekens als we iemand tot Jezus leiden wordt het rijk der duisternis verzwakt, omdat hij er weer eentje verliest. En ons getuigenis, hoe wij tot geloof gekomen zijn, samen met het Woord van God, maakt hem zwak. Daarom is er zo’n strijd om ‘Zielenwinnen’, maar ieder gewonnen ziel is er eentje waardoor we de strijd gaan winnen. Daarom scharen we ons ook achter de doelstelling om 100 miljoen zielen gered te zien worden (Europe Shall Be Saved) Daarom kerk, gelovigen, sta op en herschik je prioriteiten. Zet evangelisatie weer no.1 op de agenda, zoal dat nr.1op Gods agenda is: het winnen van zielen, Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden! (Lukas.19:10)

3) je leven niet liefhebben tot in de dood. Het bloed der martelaren is het zaad der kerk, luidt een oud gezegde en we zien, dat daar waar de kerk verdrukt wordt, zij het hardste groeit. Maar daar hoeven we niet op te wachten. Het gaat om opofferingsgezindheid. Wat is ons het evangelie, het brengen van het evangelie waard? Want ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; maar Jezus is gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ Johannes‬ ‭10:10‬ ‭HSV‬‬

Dus onze taak is om, net als Jezus de werken van de boze te verbreken ((1Joh.3:8. This means War, zong de Rockgroep Petra al en het is waar. De oorlog om zielen, die verloren gaan.

Doe jij mee in die strijd, of kijk je van de zijlijn toe, hoe hij zijn duizenden verslaat, terwijl er al betaald is door het Bloed van het Lam? Kom in actie en versla de vijand, met de wapenrusting en deze drie wapens. Zullen we er vandaag mee beginnen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.