Alles wat je nodig hebt

Leave a comment Standard

‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’

Filippenzen 4:19 HSV

Lezen: Fil. 4:10-20

Een van de namen van God is JHWH Jireh, de HERE de Voorziener. Dit komen we voor het eerst tegen in het verhaal van Abraham, die de opdracht van God krijgt om zijn zoon te offeren, wat weer een schaduwbeeld is van het offer van de Here Jezus. Op het moment dat Abraham zijn zoon Izak wil doden en het mes al in de lucht hangt voor de beslissende steek, hoort hij Gods stem zeggen: ‘Stop!’, waarmee het eens te meer duidelijk is hoe belangrijk het is Zijn stem te verstaan. Dan blijkt er een ram in de struiken te zijn, met zijn horens verstrikt, wat dan ook geofferd wordt. En Abraham noemde die plaats, de HERE zal erin voorzien (Gen.22:14)

Natuurlijk wijst dit allemaal naar het offer van de Here Jezus aan het kruis, zoals ik al zei, maar daar stierf Hij niet alleen om ons te bevrijden van de zonde. Nee, daar vond de grote omwisseling plaats. Daar werd Hij arm, opdat wij rijk zouden worden. En Hij had daar werkelijk niets meer. Want Zijn kleren werden verdeeld en om de mantel uit 1 stuk werd gedobbeld.

Dat is de achterliggende gedachte bij de tekst van vandaag. Want God is ontzettend rijk. Al het vee op de bergen zegt Psalm 50:10 hoort Hem toe en dat zijn er nogal wat. En van die rijkdom gaat God ons voorzien, in alles wat we nodig hebben. En let op dat nodig hebben. Psalm 23 zegt het zo mooi in het engels: The Lord is my shepherd, I shall not want. We hebben alles al in ons bezit. We moeten het alleen nog uitpakken. En bij dat uitpakken hoort dat we eerst gaan geven. Zoals je ook al kunt lezen in de verzen voor onze tekst. De Fillipenzen hadden Paulus ruim ondersteund en daardoor komt Gods genadestroom op gang. Gaat Zijn voorziening lopen. Ik deelde deze week nog eens het principe van de tienden met onze Discipel-Bijbelschoolgroep. Volgens sommigen is dat oudtestamentisch (Mal 3:10), maar voor hen die de nieuwtestamentische lijn willen volgen heb ik ook een tekst: verkoop alles wat je hebt en volg Mij, dat is 100 % :-), wat kies je?

Het principe van de tienden is dat je bij het ontvangen van de goederen, in die tijd, maar van je salaris of uitkering vandaag de dag, als eerste 10% daarvan aan God geeft, in het vertrouwen dat Hij ervoor zal zorgen dat je van de overige 90% niets tekort komt. Dat is geloof, en ik verzeker je, als je dat uit liefde voor de HERE doet, dan word je niet beschaamd.

God is de God, Die voorziet, ook in onze financiën, want Hij wil dat het ons is alles goed gaat, dus ook materieel. Als dat maar niet ons leven gaat beheersen en een afgod wordt, want Hij duldt geen andere goden naast Zich.

Maar wat Hij vraagt is liefdevol vertrouwen in Hem en dan komt het goed. Wis en waarachtig!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.