De beste weg

Gods weg is volmaakt, de woorden van de HEERE zijn gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. — 2 Samuel 22:31 (Herziene Statenvertaling) Lezen: 2 Sam.22 Dit gedeelte uit 2 Sam.22, wat David schreef toen God hem van Saul en al zijn andere vijanden had verlost, komen we ook grotendeels tegen in … Meer lezen over De beste weg