Geloof uit het gehoor

Leave a comment Standard

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Romeinen 10:17 HSV

Lezen: Rom. 10:4-17

Vandaag gaat in heel veel kerken en gemeenten de Bijbel weer open en wordt Gods Woord verkondigd. Daar gaan we tenminste vanuit. Dat waar mensen het podium of de preekstoel beklimmen zij zich hebben laten inspireren door Zijn Woord en door Zijn Geest, want beiden zijn nodig voor een goede woordverkondiging. Zonder een van deze twee elementen gaat het geheid mis. We zongen het al in de berijming van Psalm 25: Here, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend.

Vandaag leren we van Paulus dat dat Woord zo ontzettend belangrijk is, omdat we het moeten horen en we pas dan tot geloof kunnen komen. Nu is het Griekse woordje wat met Woord vertaald is het woordje Rhema. En Rhema is het gesproken Woord, terwijl het geschreven Woord logos is. Dus is het niet alleen de Bijbel, die ons tot geloof brengt, maar juist de prediking van het evangelie. Want hou kunnen ze geloven als ze het niet horen. Nu hebben we pas weer uit een onderzoek gezien, dat nog maar 1/3 van de Nederlandse bevolking kerkelijk betrokken is en de kerken dus op hun retour zijn. De kerk is dan ook niet meer de plek bij uitstek, waar het woord gehoord kan worden. Nee, wij, die door het Woord geraakt zijn, met de Geest vervuld, hebben de opdracht gekregen om dat woord bij de mensen te brengen en ze te vertellen dat er een God is, Die van hen houdt en een geweldig plan heeft met hun leven. Want Paulus zegt hier ook: En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?

‘O’, zeg je dan misschien, ‘ik ben niet gezonden, dus ik hoef niet. Evangelisatie past niet bij mij, het is niet mijn ding’. Laat me je dan uit de droom helpen. Inderdaad is niet iedereen een evangelist, maar iedereen kan iemand tot Jezus leiden, want wij hebben de bediening der verzoening. We zijn allen geroepen om de wereld in te gaan om discipelen van Jezus te maken en om het licht der wereld te zijn. Wanneer wij, die geloven en die vervuld zijn met kracht om te getuigen (Hand.1:8) onze roeping serieus gaan nemen, gaat de boodschap van Gods liefde en genade weer gehoord worden in Nederland, op de straten, bij de koffie automaat, tijdens het gesprek met de buurvrouw over de heg. Want niemand mag sterven zonder Jezus, en als wij het ze niet vertellen, wie dan wel?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.