Wandelen in Zijn geboden

Leave a comment Standard

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.  2 Johannes 1:6(Herziene Statenvertaling)

Lezen: 2 Joh.1:4-6

De Here Jezus geeft Zijn discipelen een nieuw gebod: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Johannes‬ ‭13:34‬ ‭HSV‬‬

Dat is de essentie van het Koninkrijk van God. Want als we elkaar liefhebben, hebben we de wet vervuld. Want de 10 geboden, die met de Vinger Gods, dat is de Heiige Geest, in de twee stenen tafels zijn gegrift, zijn niet een keurslijf, maar zijn de tafels van de liefde. Allereerst naar God toe, de eerste 4 en dan naar elkaar, de andere 6. Want zo vat de Here Jezus ze samen: Je zult de Here Uw God liefhebben en de naast als jezelf. En als je dat in praktijk brengt, dan doe je dat door deze wet te houden.

Niet om behouden te worden, daar hoeven we niets voor te doen, dat is genade, maar om onze redding uit te werken en om in die geboden te wandelen.

En doen wat Jezus ons geboden heeft, zoals Hij dat zegt in de Grote Opdracht, is om, vanuit bewogenheid, de mensen te vertellen van de liefde van de Here Jezus en hun zielen te winnen, zodat ze niet verloren gaan, en Zijn Koninkrijk te demonstreren, door de zieken te genezen, ze van gebondenheid te bevrijden en ze een nieuw leven binnen te leiden, dat van het Koninkrijk van God.

En als liefde niet onze drijfveer is, dan zijn we niet goed bezig. Maar ook hierin mogen we op de Here Jezus lijken. Hij was met ontferming over de schare bewogen, omdat ze ronddoolden en geen herder hadden. Zijn wij dat nog over de mensen om ons heen, die verloren gaan, als ze Jezus niet gaan leren kennen. Laat de liefde je dwingen om mensen van Hem te vertellen, want ook dat is een van Zijn geboden en de vervulling van Zijn liefde.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.