Volheid van God

Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. — Kolossenzen 2:9-10 (Herziene Statenvertaling) Lezen: Kol. 2:5-15 Deze teksten moeten we eens heel goed tot ons laten doordringen. Ze zijn namelijk levens-veranderend. Want als de hele Godheid, de volheid van … Meer lezen over Volheid van God