Bloed en water

Leave a comment Standard

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. — Hebreeen 10:22 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: Hebr.10:19-25

In dit stukje uit de brief aan de Hebreeën worden we vergeleken met priesters die mogen naderen tot God. Dezelfde woorden (in de Griekse vertaling van 70 wijze mannen, de Septuagint) worden daarvoor gebruikt als toen de priesters ingewijd werden. We mogen Hem naderen, omdat het voorhangsel verdwenen is, van boven naar beneden gescheurd op het moment dat Jezus stierf. De toegang is vrij. Op dat voorhangsel stonden 2 vurige engelen afgebeeld, dezelfde die Adam en Eva weerhielden om het paradijs weer binnen te gaan. En 1 x per jaar mocht de hogepriester, gekleed in een kleed met belletjes, zodat men kon horen of hij nog leefde en een touw om zijn enkel gebonden, mocht hij sterven voor het aangezicht van God en men hem er zo uit kon trekken, binnengaan in het Heilige der Heiligen.

Maar nogmaals: het voorhangsel is weg en iedereen, de gewassen is in het bloed van Jezus, gereinigd van een slecht geweten en daardoor een waarachtig hart heeft, vol is van geloof en gedoopt is door onderdompeling op zijn geloof, binnen komen bij Vader God!

Dat, lieve mensen is het heerlijke evangelie van Jezus Christus. Dat we niet meer hoeven te zwoegen, niets hoeven te verdienen, maar enkel en alleen, door het verlossende werk van de Here Jezus, vrijelijk toegang hebben tot de Troon der genade. Dat is het Goede Nieuws, de Blijde Boodschap. Dat gaan we de komende dagen ook weer ontvangen en uitdragen, als er de conferentie ‘Europe Arise” is in Utrecht. Want we verlangen naar Opwekking, naar een nieuw Ontwaken, van weer in Vuur en Vlam komen van Gods Kerk. Niet zoals de Notre Dame, maar een kerk, waar mensen zich niet (meer) schamen voor het evangelie van Jezus Christus en er openlijk voor uit komen dat ze bij Hem horen, wat het ook kost, en waar zielen gered, veranderd, getransformeerd worden, tot eer van God de Vader. Want daarvoor deed de Here Jezus het: opdat er geen ziel verloren zou gaan en iedereen gered kan worden.

Heer laat Uw Opwekkingsvuur vallen, verteer iedere vorm van religie en zet Uw kerk weer in Vuur en Vlam voor de Here Jezus, door de kracht van Uw Heilige Geest. En begin in mij…….

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.