Uit God geboren

Leave a comment Standard

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. 1 Johannes 5:1 (Herziene Statenvertaling)

Lezen: 1Joh.5:1-12

Geloven dat Jezus de Christus, de Gezalfde, de Messias is, zo omschrijft de apostel Johannes de voorwaarde om te weten dat je uit God geboren bent, een kind van God. Dat loochenen brengt dus je redding in gevaar!

Is dat zo belangrijk, zul je misschien denken. Blijkbaar wel, want daar staat of valt mee of je gered bent. Het betekent dat je erkent dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij gekomen is in deze wereld om voor jouw persoonlijke zonden aan het kruis te gaan, het betekent dat je Hem hebt aangenomen als je Redder en Verlosser. heb je dat nog nooit gedaan? Ga dan naar www,gratisgeschenk.nl en doe het nu

Automatisch betekent dat, volgens Johannes, dat je ook van iedereen houdt, die ook uit God is geboren, onze mede broeders en zusters dus. Dat is niet zo automatisch en als je om je heen kijkt zie je dat we daar nogal mank aan gaan.

Onze lieve Heer heeft natuurlijk verschillende kostgangers en daar zitten vreemde tussen, mooie, lelijke, gekke, dwaze, hooghartige, nederige, nog maar pas bekeerden, mensen die nog niet weten dat ze kinderen zijn en dus geen positie hoeven te veroveren, maar mogen dienen uit liefde. Wandelen in het zoonschap, of juist niet, maakt het dat sommigen broers en zussen onuitstaanbaar kunnen zijn. Maar dan moeten we ze toch liefhebben, want ze weten (nog) niet beter.

Op de conferentie waar we nu zijn, die, en dat wisten we niet, wordt georganiseerd door Afrikaanse kerken, zie je zoveel mooie mensen om je heen. Uitgedost alsof ze gaan trouwen, zegt Margreet. En feest kunnen ze vieren, maar er is ook eerbied en ontzag. Je moet je even aanpassen, want het gaat anders dan we gewend zijn, maar dat is geen probleem.

Het is de liefde, die onze drijfveer moet zijn, de liefde tot God en tot elkaar. Want dat moet het kenmerk zijn, waaraan de wereld ons moet herkennen. Dan hebben we nog een weg te gaan, die begint bij bekering en verootmoediging, maar zal leiden tot opwekking. Want de meeste van geloof, hoop en liefde was de liefde, weet je nog.

Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Want ik zie in jou
de grootheid van zijn naam.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Opwekking 69

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.